Prydain angen cyfaddawdu ar fewnfudo, medd Carwyn Jones

Cyhoeddwyd

Fe fydd yn rhaid i Brydain gyfaddawdu gyda'r Undeb Ewropeaidd ynglŷn â mewnfudo er mwyn amddiffyn swyddi yng Nghymru wrth drafod Brexit, meddai Carwyn Jones.

Dywedodd y Prif Weinidog bod rhaid dod i gyfaddawd er mwyn osgoi gosod tollau ar fusnesau sydd yn masnachu gydag Ewrop.

Ychwanegodd fod parhau i fod yn rhan o'r farchnad sengl yn Ewrop yn fwy pwysig na mewnfudo.

Fe fydd Mr Jones yn mynd i Norwy, gwlad sydd tu allan i'r Undeb Ewropeaidd ym mis Ionawr, er mwyn gweld sut maen nhw'n cydymffurfio gyda rheolau'r farchnad sengl ynglŷn â symudiad rhydd pobl.

Naill neu'r llall

Wrth ymddangos o flaen aelodau cynulliad ddydd Llun dywedodd: "I fi, pe byddwn ni yn dweud wrth bobl ar garreg y drws 'ydych chi eisiau gwneud yn siŵr bod mwy o swyddi yn dod i Gymru a chadw'r swyddi sydd gyda ni?' dwi'n meddwl mai'r ateb fydd ydyn.

"Ond wrth gwrs mae hynny yn golygu mai dyna'r flaenoriaeth, yn hytrach na delio gyda'r mater symudiad rhydd pobl.

"Allwch chi ddim cael y ddau. Mae yna ddewis rhwng y naill neu'r llall."

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun, Mae Carwyn Jones yn dweud mai'r flaenoriaeth yw cadw swyddi yng Nghymru yn hytrach na rheoli mewnfudo

Dywedodd hefyd fod rhai busnesau wedi penderfynu peidio buddsoddi yn dilyn y refferendwm ym mis Mehefin.

Dyw'r Prif Weinidog ddim yn cytuno y gallai gwledydd o fewn y DU gael perthynas wahanol gyda'r farchnad sengl. Dywedodd nad oedd yn credu y gallai hyn weithio.

Mae Mr Jones, oedd o blaid aros yn rhan o'r UE, hefyd wedi beirniadu agwedd Theresa May tuag at Brexit ac wedi ei hannog i beidio apelio yn erbyn dyfarniad yr Uchel Lys yr wythnos ddiwethaf.

Yn ystod y sesiwn o flaen y pwyllgor ychwanegodd y bydd yn rhaid i'r Senedd roi sêl bendith i Lywodraeth Prydain ynglŷn â mesur sy'n golygu bod cyfreithiau Ewropeaidd yn dod yn rhan o gyfreithiau Prydain.

Dywedodd ei fod yn disgwyl y rhan o'r mesur i ymwneud â Chymru, ond ei bod hi'n bwysig bod hyn "ond yn diogelu'r sefyllfa bresennol yn hytrach na thresmasu ar bwerau'r Cynulliad".