Agor cwest wedi llofruddiaeth Mark Roy Mason yn Y Rhyl

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Llun Teulu
Disgrifiad o’r llun, Bu farw Mark Mason, 48 oed o'r Rhyl, ar ôl cael ei drywanu ar Ffordd Marsh yn y dref

Clywodd cwest sut y bu i ddyn o'r Rhyl farw o anafiadau i'w fol ar ôl iddo gael ei drywanu mewn maes parcio yn y dref.

Bu farw Mark Roy Mason, 48, yn Ysbyty Glan Clwyd yn dilyn y digwyddiad ym maes parcio siop Home Bargains yn Y Rhyl ar 27 Hydref.

Cafodd pedwar dyn o Lerpwl eu cadw yn y ddalfa ar ôl cael eu cyhuddo o lofruddio Mr Mason yr wythnos diwethaf.

Mewn gwrandawiad byr yn Rhuthun, dywedodd y crwner dros ogledd ddwyrain a chanolbarth Cymru, John Gittins, fod patholegydd y Swyddfa Gartref, Dr Brian Rodgers wedi cofnodi mai gwaedlif i'r abdomen o achos trywanu oedd achos ei farwolaeth.

Ychwanegodd fod yr archwiliad post mortem wedi darganfod fod Mr Mason wedi dioddef twll mewn gwythïen fawr yn ystod yr ymosodiad.

Dywedodd Mr Gittins y byddai'r ymchwiliad troseddol yn cymryd blaenoriaeth ac felly ni fyddai'n gosod dyddiad penodol ar gyfer ail-agor y cwest ar hyn o bryd.