Dewis Arlywydd yr UDA: Rhwystredigaeth Cymraes

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Lowri Sion

Wrth i'r Americanwyr ddewis arlywydd newydd yr wythnos hon, mae un ddynes o Gymru sydd wedi bod yn rhan o ymgyrchoedd y Gweriniaethwyr a'r Democratiaid yn y gorffennol yn teimlo rhwystredigaeth na fydd hi yno.

Yn 2008 fe aeth Lowri Sion o Gaerdydd draw i astudio ym Mhrifysgol Ohio, yng nghanol bwrlwm yr ymgyrch etholiadol pan etholwyd Barack Obama i'w dymor cyntaf fel arlywydd yr Unol Daleithiau, a bu'n ymgyrchu'n frwd ar ei ran.

Mae Lowri yn ôl yn byw yng Nghaerdydd ers blwyddyn, yn adnewyddu ei fisa er mwyn dychwelyd i'r UDA.

Roedd wedi gobeithio bod 'nôl yno ar gyfer yr etholiad, ac mae'n dilyn yr hyn sydd yn digwydd yn ddyddiol yn y ras rhwng Donald Trump a Hillary Clinton i gyrraedd y Tŷ Gwyn.

Ymgyrchu

Yn syth ar ôl cyrraedd y coleg yn Ohio wyth mlynedd yn ôl, dywedodd Lowri fod "dyletswydd" arni i ymgymryd â phlaid wleidyddol a gwneud ei gorau wedyn dros y blaid honno.

"Yn fy achos i, fe benderfynais gefnogi ymgyrch Mr Obama," meddai.

ffynhonnell y llun, Lowri Sion
disgrifiad o’r llunBu Lowri yn ymgyrchu o blaid Obama yn 2008

Am fisoedd wedyn roedd Lowri yn ymgyrchu ar ei ran, yn ffonio cartrefi'r bobl oedd wedi datgan eu cefnogaeth eisoes i'r Democratiaid er mwyn sicrhau nad oedd y bobl yma wedi newid eu meddyliau a phleidleisio i'r Gweriniaethwyr.

"Roeddwn hefyd yn ymgyrchu ar gampws y coleg ac roedd hynny'n bwysig - gan fod na rhwng 50,000 i 60,000 o fyfyrwyr yn astudio yna."

Roedd Lowri'n falch iawn felly pan enillodd Barack Obama yr etholiad yn 2008, a hynny yn erbyn y Gweriniaethwr John McCain.

Yn sydyn iawn ar ôl i Mr Obama gael ei ethol roedd Lowri yn mynd yn fwy rhwystredig efo rhai o'i bolisiau. Roedd o wedi ei "swyno" hi yn ystod ei ymgyrch etholiadol, ond nid oedd y geiriau a'r addewidion hynny i'w gweld yn cael eu gwireddu meddai hi.

Diflasu ar Obama

Yn 2011, roedd Lowri wedi "diflasu gyda pholisiau gwan a di asgwrn cefn" Barack Obama, yn enwedig gyda'i bolisiau tramor yn Irac a'i ddiffyg ymroddiad i broblemau Syria meddai hi.

Fe benderfynodd hi cyn etholiad 2012 ei bod hi'n uniaethu'n well gyda pholisiau'r ymgeisydd Gweriniaethol - Mitt Romney.

Yn ystod y cyfnod yma hefyd roedd Lowri wedi cwrdd â'i darpar ŵr, Justin. Hyd heddiw mae Justin yn cefnogi'r Democratiaid ac yn ymgyrchu'n frwd dros Hillary Clinton.

"Roedd o wedi dychryn ychydig pan ddwedais fy mod am ddechrau cefnogi ymgyrch y Gweriniaethwyr," meddai Lowri.

disgrifiad o’r llunBarack Obama ar ddiwedd ei gyfnod fel arlywydd

Gyda phrofiad o ymgyrchu dros Mr Obama yn etholiad 2008 yn Ohio, yn ogystal â Gogledd a De Carolina - taleithiau ymylol hanesyddol, roedd Lowri yn hyderus y gallai fod o fudd i ymgyrch etholiadol y Gweriniaethwyr pan oedd yr etholiad yma yn agosau.

Dyma ddatgan ei chefnogaeth felly i lywodraethwr talaith Ohio, yr ymgeisydd gweriniaethol John Kasich.

Ar ôl i Lowri raddio o'r brifysgol mewn Seicoleg a Drama a chael swydd fel athrawes ddrama, roedd hi'n teimlo y gallai gynnig ei gwasanaeth i ymgyrch John Kasich a dysgu ambell i dric wedyn ar sut i ennill mwy o bleidleisiau.

Ar ôl dod i adnabod pobl yn swyddfa Llywodraethol Ohio, fe fu Lowri yn gwirfoddoli yn swyddfa John Kasich.

Dywedodd Lowri: "Pan oedd Kasich yn trefnu ymgyrchoedd a chynhadleddau, roeddwn yn ffonio cartrefi pobl yn eu gwahodd nhw i'r digwyddiad. Drwy wrando ar eu hymateb roedd modd dweud os oedden nhw wir am gefnogi ymgyrch Kasich."

ffynhonnell y llun, Getty Images
disgrifiad o’r llunDonald Trump a Hillary Clinton yn un o'r dadleuon teledu yn ystod yr ymgyrch

Priodi yn yr UDA

Ar ôl misoedd yn gweithio yn swyddfa John Kasich yn Ohio yn ffonio cannoedd o bobl yn ddyddiol ac yn dosbarthu miloedd o bamffledi, fe briododd Lowri a Justin cwta fis cyn i Lowri orfod gadael yr Unol Daleithiau oherwydd bod ei fisa wedi dod i ben.

Roedd rhaid ffarwelio gyda'i gŵr a dychwelyd i Gymru tan oedd y gwaith papur angenrheidiol wedi ei adnewyddu.

Yma oedd Lowri pan dynnodd Mr Kasich allan o'r râs i fod yn ymgeisydd ar ran y Gweriniaethwyr gan adael Donald Trump i gael ei enwebu a cheisio arwain y blaid yn erbyn y Democrat Hilary Clinton.

"Roeddwn yn yn drist ar ôl clywed fod John Kasich wedi tynnu allan o'r ras ac yn poeni fod Donald Trump am wneud smonach o bethau," meddai.

"Beth sydd yn fy ngwylltio i fwy na dim byd ydi fod Trump bellach wedi dod yn beiriant siarad ar ran y Gweriniaethwyr, a tydi be mae o yn ei ddweud ddim yn gyson o gwbl efo be mae'r blaid yn ei gynrychioli.

"Mae fy ffrindiau sydd wedi bod yn Weriniaethwyr drwy eu hoes wedi dweud nad ydyn nhw am bledleisio dros Donald Trump, tydyn nhw methu rhoi pleidlais i ddyn sydd yn siarad fel y mae o'n siarad am bobl a rhywun sydd gyda diffyg profiad mewn gwleidyddiaeth.

"Mae nifer ohonynt am roi pleidlais i Hillary Clinton fel protest yn erbyn Trump."

disgrifiad o’r llunPwy fydd yn byw yn y Tŷ Gwyn ar ddiwedd yr holl ymgyrchu?

Dyfodol yn bryderus

Mae nifer o ffrindiau Lowri yn bryderus iawn am ddyfodol democrataidd ei gwlad meddai:

"Mae nifer o fy ffrindiau yn stressed iawn ar hyn o bryd 'efo'r sefyllfa, mae'r ymgyrchu wedi bod mor ffyrnig rhwng Clinton a Trump, ac mae fy ffrindiau i gyd yn ansicr o'r ddau ohonyn nhw.

"Yr hyn sydd yn ddiddorol o'r holl sefyllfa yn America ar hyn o bryd ydi fod cefnogwyr yr ymgeisydd Bernie Sanders - oedd yn casau Hilary Clinton - bellach yn cefnogi ei hymgyrch, gan eu bod nhw'n poeni'n aruthrol am boblogrwydd munud olaf Trump.

"Mae'r ffaith fod Barack Obama a'i wraig Michelle allan yn ymgyrchu dros Hillary Clinton yn brawf fod Trump wedi ennill tir a fod na ansicrwydd mawr bellach ynglŷn â phwy fydd yn ennill y ras i'r Tŷ Gwyn."

Ers i Lowri ddychwelyd i Gymru, mae hi'n gweithio fel swyddog prosiect yn yr Ystafell Fyw yng Nghaerdydd, ac fe fydd fel nifer o bobl yn dilyn y cyfan drwy oriau man bore Mercher o'i chartref.

"Roeddwn wedi disgwyl cael bod 'nôl yn America ar gyfer yr etholiad ma, ond mi fydd raid i mi wylio'r cyfan o Gymru."

Beth felly mae hi'n feddwl fydd y canlyniad?

"Os y base chi wedi gofyn i mi fis yn ôl pwy oedd am ennill fe faswn wedi dweud Hillary ar ei phen, ond heddiw, dwi wirioneddol ddim yn gwybod, mae hi mor agos."