Agor gwrandawiad llofruddiaeth Penygroes

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Emma Louise Baum

Mae llys wedi clywed fod dyn oedd wedi lladd ei gyn bartner wedi sefyll a gwylio tra roedd mam y ddynes wedi ceisio achub ei bywyd.

Mae David Nicholas Davies, 25 oed, wedi cyfaddef iddo lofruddio Emma Louise Baum yn ei chartref ym Mhenygroes ym mis Gorffennaf eleni.

Mae gwrandawiad yn cael ei gynnal yn Llys y Goron Yr Wyddgrug i edrych ar ei gymhelliad dros lofruddio, ac os oedd ganddo hanes o fygwth ei gyn bartner. Bydd y materion hyn yn effeithio ar hyd ei ddedfryd.

Bu farw Emma Baum o anafiadau i'w phen yn yr ymosodiad am tua 04:00 ar ddydd Llun 18 Gorffennaf. Dywedodd tystion oedd wedi galw 999 eu bod wedi clywed sgrechiadau'n dod o'i thŷ.

Disgrifiad o’r llun, Y stryd ym Mhenygroes lle digwyddodd y llofruddiaeth

Wrth agor achos yr erlyniad, dywedodd y bargyfreithiwr Simon Mills QC: "Y bore'n dilyn y llofruddiaeth fe wnaeth y diffinydd ddychwelyd i'r lleoliad gan adrodd ei fod wedi darganfod Emma Baum ar stepen ei drws cefn. Roedd hyn am 10:36.

"Yn fuan wedyn fe wnaeth alw mam Emma Louise Baum a dweud wrthi'r hyn yr oedd wedi ei ddarganfod. Achos yr erlyniad ydi ei fod wedi bwriadu iddi ddod i'r lleoliad hwnnw achos fe wnaeth ail alwad mwy hysterig yn fuan wedyn.

"Pan ddaeth hi yno, fe wyliodd yntau a gwneud dim wrth iddi roi CPR i'w merch, er y ffaith y byddai wedi gwybod ei bod hi wedi marw ac wedi gorwedd yno ers nifer o oriau."

Mae'r erlyniad hefyd yn honi fod David Nicholas Davies wedi anfon negeseuon testun at ffôn ei gyn bartner wedi iddo ei lladd er mwyn creu alibi iddo'i hun.

Mae'r achos, sy'n cael ei adnabod fel Gwrandawiad Newton, lle mae hyd dedfryd yn cael ei benderfynu, yn parhau.