Prosiect Trans Nofio i'w lansio yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, LGBT Chwaraeon Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ethan Jenkins (chwith) wedi bod yn cymryd rhan yn y prosiect nofio gydag Aaron Northmore o gymdeithas Cymoedd Actif

Mae Prosiect Trans Nofio ar fin cael ei lansio yng Nghaerdydd gan Chwaraeon LGBT Cymru.

Bydd y cynllun yn cynnal sesiynau nofio wythnosol i bobl trawsryweddol sydd naill ai wedi bod neu sy'n mynd trwy'r broses o newid rhyw.

Mae'n brosiect ar y cyd gyda'r elusen Youth Cymru, Nofio Cymru, Cymoedd Actif a Chwaraeon Rhondda Cynon Taf - a dyma'r cynllun cyntaf o'i fath yng Nghymru.

Mae'r cynllun wedi ei groesawu gan bobl trawsryweddol yng Nghymru.

Llwyddiant

Cafodd sesiynau eu cynnal dros yr haf yng Nghanolfan Hamdden Llantrisant fel rhan o gynllun peilot, ond gan bod y rhan fwyaf o bobl yn dod o Gaerdydd fe benderfynwyd symud lleoliad y prosiect i'r brifddinas.

Dywedodd Ethan Jenkins, myfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd a gymrodd rhan yn y prosiect: "Mae'n cynnig gweithgaredd sydd ddim fel arfer ar gael i ni heb bobl yn ymateb yn negyddol i ni fel pobl trawsryweddol.

"Roedd yn cynnal lle diogel i bobl trawsryweddol i fynd i nofio."

Roedd 12 o bobl trawsryweddol yn rhan o'r cynllun peilot ac yn ôl Ali Mahoney, Trysorydd Chwaraeon LGBT Cymru, roedd yn llwyddiannus mewn mwy nag un ffordd.

"Y prif lwyddiant yw nifer y bobl a wnaeth gymryd rhan yn y sesiynnau," meddai.

"Roedd hefyd yn llwyddiant wrth godi ymwybyddiaeth am y prosiect a'r heriau mae pobl trawsryweddol yn wynebu pan maen nhw'n trio cael mynediad at ddarpariaethau chwaraeon, yn enwedig nofio ble mae sawl rhwystr."

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Rhaid i'r pwll nofio cynnig amgylchedd ble mae'r cyfranogwyr yn teimlo'n gyfforddus

'Gwaredu rhwystrau'

Mae Ali Mahoney wedi bod yn gweithio i sicrhau bod y gwasanaeth yn troi yn weithgaredd rheolaidd, fel bod pobl trawsryweddol efo rhywle i gadw'n heini a chymdeithasu heb orfod teimlo'n hunan-ymwybodol.

"Ry'n ni'n cynnig y sesiynau yma i drio gwaredu'r rhwystrau mae pobl trawsryweddol yn wynebu wrth fynd i'r pwll nofio, fel ystafelloedd newid, rhagfarn ac anffafriaeth.

"Mae creu newidiadau bach, fel cynnig sesiynau preifat mewn pwll sydd ag amgylchedd caeëdig, yn cael gwared ar rai o'r problemau ac felly rhai o'r rhwystrau.

Mae Zita Cameron, pennaeth llywodraethiant corff Nofio Cymru yn cytuno: "Mae campau dŵr ar gael i bawb," meddai.

"Mae'n rhaid i ni ystyried anghenion pawb a sicrhau ein bod ni'n cynnig cyfranogiad grwpiau amrywiol i fod yn gyfartal ac yn deg i bawb."

Mae'r sesiynau nofio ar gyfer pobl trawsryweddol yn unig, felly mae'n rhaid i'r cyfleusterau fod yn addas.

Mae'r cymdeithasau wrthi'n chwilio am bwll yng Nghaerdydd sy'n cynnig ystafelloedd newid neillrywiol, preifatrwydd, a phwll sydd heb ffenestri.

Yn ogystal â hyn, ni fydd gan y cyhoedd fynediad i'r pwll tra bydd y sesiynau'n cael eu cynnal.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Rhaid i'r cyfleusterau hefyd gynnig digon o breifatrwydd

Dyfodol y prosiect

"Y cam nesaf yw trio lansio clwb nofio trawsryweddol sy'n hunan-gynhaliol ac yn gysylltiedig â Nofio Cymru," meddai Zita Cameron.

"Ry'n ni hefyd eisiau creu rhaglen ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn hyfforddi, gan y bydd hyfforddwr profiadol yn y grŵp yn golygu bod sgiliau, techneg, a hyder unigolion yn gwella.

"Os bydd hyn yn llwyddiannus, bydd rhaid ystyried lledaenu'r gwersi ledled Cymru."

Mae Ethan yn credu bydd lansio clwb nofio trawsryweddol "yn grêt".

"Mae llawer o rwystrau i bobl trawsryweddol mewn chwaraeon, felly bysa clwb nofio yn helpu'r rheini sydd eisiau canlyn chwaraeon a chadw'n iach ac yn actif," meddai.

Straeon perthnasol