Teulu Eifion Gwynne yn gwneud apêl am le mewn mynwent

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Llun Teulu

Mae teulu a ffrindiau chwaraewr rygbi fu farw yn Sbaen wedi gwneud apêl er mwyn ceisio sicrhau lle mewn mynwent.

Bu farw Eifion Gwynne, 41, ar ôl cael ei daro gan gar fis diwethaf.

Roedd y trydanwr, oedd yn briod â thri o blant, yn adnabyddus yn yr ardal ac wedi chwarae i glybiau rygbi Aberystwyth a Llanymddyfri.

Mae ei deulu yn gobeithio y bydd modd iddo gael ei gladdu ym Mynwent Plascrug, Aberystwyth.

Ond mae'r unig lefydd ar ôl yno ar gyfer pobl sydd â 'Hawl Neilltuol i gladdedigaeth', ac mae teulu Mr Gwynne yn gobeithio y bydd rhywun yn fodlon ildio'u hawl nhw er mwyn gwireddu ei ddymuniadau.

"Roedd e wastad eisiau cael ei gladdu yn y fynwent hon, mae'n agos i'r clwb rygbi ac yn agos i'w gartref," meddai Wayne Thomas, oedd yn ffrind ers dros 20 mlynedd i Mr Gwynne.

"Rydyn ni'n gobeithio y bydd rhywun yn fodlon cynnig lle 'dyn nhw ddim ei angen bellach. Byddai'n golygu popeth [i'w deulu] a dyna fydde Eifion eisiau."

Os nad yw ei deulu a ffrindiau yn gallu sicrhau lle ym Mynwent Plascrug, fe fydd Mr Gwynne yn cael ei gladdu ym Mynwent Cefn Llan, rhyw filltir i ffwrdd.

Mae cronfa goffa sydd wedi'i sefydlu er cof am Eifion Gwynne eisoes wedi codi dros £12,000.