Ymgyrch yn erbyn gyrrwyr sydd yn defnyddio ffonau symudol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae gyrrwyr wedi cael eu rhybuddio eu bod yn wynebu cosbau llym os ydyn nhw'n cael eu dal yn defnyddio'u ffonau symudol wrth yrru.

Dyna'r neges gan heddluoedd Cymru wrth iddyn nhw lansio ymgyrch eleni i geisio lleihau nifer yr achosion.

Cafodd dros 500 o bobl eu dal mewn ymgyrch debyg llynedd, ac mae unrhyw un sydd yn defnyddio ffôn wrth yrru yn wynebu dirwy o £100 a thri phwynt ar eu trwydded.

Mae cynnydd wedi bod yn nifer yr achosion o bobl yn ffonio a tecstio yn y car, ac mae disgwyl i ddamweiniau ble mae rhywbeth wedi tynnu sylw'r gyrrwr fod yn brif achos o ddamweiniau a marwolaethau ar y ffyrdd yn 2016.

Mae'r heddlu yng Nghymru eisoes wedi lansio ymgyrch sydd yn caniatáu pobl i anfon tystiolaeth o yrrwyr sydd yn defnyddio'u ffonau a theclynnau wrth deithio.

'Canlyniadau difrifol'

Heddlu Gwent sydd yn arwain yr ymgyrch eleni i annog gyrrwyr i roi'r gorau i'r arfer.

"Mae'n hawdd i sylw hyd yn oed y gyrrwr mwyaf cymwys neu brofiadol gael ei dynnu oddi ar y ffordd - gall diffyg canolbwyntio hyd yn oed am hanner eiliad arwain at ganlyniadau difrifol," meddai'r Prif Arolygydd, Huw Jones.

"Mae ffonau symudol yn rhan allweddol o fywyd modern ac rydym hyd yn oed yn gweld gyrwyr yn defnyddio rhwydweithiau cymdeithasol, darllen eu e-byst neu'n mynd ar y we wrth yrru.

"Dylai gyrwyr fod yn ymwybodol y gall hyn fod yr un mor beryglus a golygu'r un gosb.

"Mae ein neges yn glir, cadwch eich llygaid ar y ffordd.

"Gall diffyg canolbwyntio tra rydych yn gyrru arwain at ganlyniadau difrifol a dyna pam bydd swyddogion o'r pedwar heddlu yng Nghymru yn patrolio'r ffyrdd er mwyn targedu'r rhai hynny sy'n peryglu bywydau pobl eraill."

Ychwanegodd Susan Storch, Cadeirydd Diogelwch Ffyrdd Cymru: "Mae gyrru cerbyd yn golygu bod angen gwneud mwy nag un peth ar yr un pryd, a dylai unrhyw beth y tu hwnt i hynny aros nes bod y person wedi parcio eu car neu tan y bydd eu taith wedi dod i ben."