£80m tuag at rwydwaith band eang cyflym 'i bob cartref'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Fe fydd Llywodraeth Cymru yn gwario hyd at £80m er mwyn sicrhau bod pob cartref a busnes yng Nghymru yn gallu cael cyswllt band eang cyflym.

Bwriad y cynllun fydd dilyn prosiect Superfast Cymru gwerth £425m, sydd yn ceisio sicrhau cyswllt cyflym i 96% o adeiladau erbyn diwedd 2017.

Mae gweinidogion yn gobeithio derbyn £20m o gymorth ariannol o'r Undeb Ewropeaidd, a chodi £37m wrth fuddsoddi eu cyfran nhw o elw BT o gwsmeriaid newydd.

"Rydyn ni'n gwybod fod rhagor i'w wneud... i ddod â chyswllt band eang cyflym i'r ardaloedd hynny sydd yn anodd eu cyrraedd," meddai Julie James, y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth.

Mewn dadl yn y Senedd ddydd Mercher, roedd Aelodau Cynulliad o'r gwrthbleidiau wedi honni bod gweinidogion wedi "methu â chyflawni" eu haddewid gwreiddiol i gyflwyno cyswllt cyflym i 96% o adeiladau erbyn Mehefin 2016.

Roedd AC Plaid Cymru, Dai Lloyd hefyd yn feirniadol o'r nifer oedd wedi cymryd mantais o'r cyfle, gan ddweud mai dim ond traean o'r adeiladau oedd yn medru derbyn y gwasanaeth oedd wedi cysylltu â'r rhwydwaith cyflym.