Ymosodiadau Noson Tân Gwyllt ar swyddogion tân

Cyhoeddwyd

Mae dau griw o swyddogion tân yn ne Cymru wedi dioddef ymosodiadau wrth ateb galwadau ar Noson Tân Gwyllt.

Fe ddigwyddodd un ymosodiad ar swyddogion o Gwmbran ar ôl iddyn nhw ddiffodd coelcerth yn arda Greenmeadow y dref, gyda 15 o fechgyn a merched ifanc yn ymosod arnyn nhw â photeli.

Fe wnaeth pobl ifanc hefyd daflu cerrig a gweiddi'n sarhaus ar swyddogion oedd yn diffodd tân glaswellt yn Nhredegar Newydd, Caerffili ddydd Sadwrn.

Cafodd dau berson eu harestio yng Nghasnewydd yn dilyn adroddiadau bod tân gwyllt wedi'u taflu.

Dywedodd gwasanaethau tân de Cymru eu bod wedi cael 309 o alwadau rhwng 16:00 a hanner nos ddydd Sadwrn, "y mwyafrif yn ymwneud â gweithredoedd tân gwyllt".

Cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru rhwng 10 a 15 o alwadau rhwng 17:00 a 20:00 yn ymwneud â thân gwyllt, ond doedden nhw ddim yn ddigwyddiadau difrifol.