Cymunedau mwyaf difreintiedig Cymru 'mewn limbo'

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunDr Victoria Winckler

Mae cymunedau mwyaf difreintiedig Cymru "mewn limbo" wrth i Lywodraeth Cymru ystyried dyfodol eu strategaeth gwrth-dlodi, yn ôl y felin drafod, Y Sefydliad Bevan.

Fis diwethaf, dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant AC, ei fod "a'i fryd ar gael gwared" ar gynllun gwrth-dlodi Llywodraeth Cymru, Cymunedau'n Gyntaf.

Yn ôl cyfarwyddwr Sefydliad Bevan, Dr Victoria Winckler, mae "cryn ansicrwydd" yn wynebu'r ardaloedd y maent yn eu gwasanaethu.

Dywedodd Llywodraeth Cymru nad oedd penderfyniad terfynol wedi ei wneud.

"Mae'n anodd iawn i'r bobl sy'n rhedeg Cymunedau yn Gyntaf wybod beth yw eu dyfodol, ond rwyf yn meddwl mai'r bobl sy'n byw yn y cymunedau ac sy'n elwa o wasanaethau Cymunedau yn Gyntaf, sydd â'r pryderon mwyaf" meddai Dr Winckler wrth BBC Cymru.

Beth nesaf?

"Beth sy'n digwydd i'r gofal plant? Beth sy'n digwydd i'r prosiectau cyflogaeth a beth yw ystyr "a'i fryd ar gael gwared"?

"Mae sefydliadau sy'n darparu gwasanaethau Cymunedau'n Gyntaf a'r cymunedau eu hunain mewn cyfnod o 'limbo' gwirioneddol.

Mae Cymunedau yn Gyntaf yn gwario tua £30 miliwn bob blwyddyn, gyda mwy na £300 miliwn wedi ei wario ers sefydlu'r cynllun yn 2001.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Er bod yr Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant wedi dweud ei fod o blaid cael gwared â Cymunedau yn Gyntaf yn raddol, nid oes penderfyniad terfynol wedi ei wneud.

"Rydym ar hyn o bryd yn ceisio darganfod barn y bobl a'r sut i ymgysylltu, cefnogi a chryfhau cymunedau a byddwn yn annog unrhyw un sydd â diddordeb i ddweud ei ddweud.

"Mae'n rhy gynnar i ddyfalu ynghylch sut y gallai unrhyw ddull newydd effeithio ar ardaloedd penodol."