'Mae'n bwysig trafod goblygiadau Brexit'

Mae'n bwysig trafod goblygiadau Brexit

Mae'n bwysig i bawb drafod goblygiadau canlyniad pleidlais y refferendwm, boed wedi pleidleisio o blaid gadael neu aros yn Ewrop - dyna oedd neges cyfarfod a gynhaliwyd yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn.

Roedd trefnwyr y cyfarfod yn awyddus i bawb a fu'n ymgyrchu o blaid aros yn Ewrop i drafod goblygiadau canlyniad y refferendwm i Gymru.

Roedd 'na groeso arbennig i'r mudiadau na allodd fynegi barn yn ystod yr ymgyrch am fod canllawiau Comisiwn yr Elusennau yn gwahardd hynny.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Y Farwnes Eluned Morgan yn dweud bod angen i bawb drafod goblygiadau Brexit

Yn ôl y rhai a oedd yn bresennol "mae'n bwysig trafod y ffordd ymlaen a sicrhau'r dêl orau i Gymru".

Ymlith y rhai a fu'n annerch, oedd Geraint Talfan Davies, cadeirydd Cymru'n Gryfach yn Ewrop, Adam Price AC, Eluned Parrott ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol a'r Farwnes Eluned Morgan.

Roedd 'na sylw arbennig yn ystod y cyfarfod i'r trafodaethau sydd wedi eu cynnal yn dilyn canlyniad y refferendwm, gyda phwyslais arbennig ar sut mae sicrhau y gorau i Gymru wrth adael yr Undeb Ewropeaidd.

Cafodd y cyfarfod ei gynnal ar y diwrnod y gwnaeth Arglwydd Ganghellor amddiffyn system gyfreithiol Prydain yn sgil beirniadaeth gyhoeddus o dri barnwr o'r Uchel Lys.

Ddydd Iau fe ddyfarnodd yr Uchel Lys bod yn rhaid i'r senedd roi eu sêl bendith, cyn i'r Prif Weinidog, Theresa May ddechrau'r broses ffurfiol o adael yr Undeb Ewropeaidd.