'Mae'n bwysig trafod goblygiadau Brexit'

Cyhoeddwyd

Mae'n bwysig i bawb drafod goblygiadau canlyniad pleidlais y refferendwm, boed wedi pleidleisio o blaid gadael neu aros yn Ewrop - dyna oedd neges cyfarfod a gynhaliwyd yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn.

Roedd trefnwyr y cyfarfod yn awyddus i bawb a fu'n ymgyrchu o blaid aros yn Ewrop i drafod goblygiadau canlyniad y refferendwm i Gymru.

Roedd 'na groeso arbennig i'r mudiadau na allodd fynegi barn yn ystod yr ymgyrch am fod canllawiau Comisiwn yr Elusennau yn gwahardd hynny.

disgrifiadY Farwnes Eluned Morgan yn dweud bod angen i bawb drafod goblygiadau Brexit

Yn ôl y rhai a oedd yn bresennol "mae'n bwysig trafod y ffordd ymlaen a sicrhau'r dêl orau i Gymru".

Ymlith y rhai a fu'n annerch, oedd Geraint Talfan Davies, cadeirydd Cymru'n Gryfach yn Ewrop, Adam Price AC, Eluned Parrott ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol a'r Farwnes Eluned Morgan.

Roedd 'na sylw arbennig yn ystod y cyfarfod i'r trafodaethau sydd wedi eu cynnal yn dilyn canlyniad y refferendwm, gyda phwyslais arbennig ar sut mae sicrhau y gorau i Gymru wrth adael yr Undeb Ewropeaidd.

Cafodd y cyfarfod ei gynnal ar y diwrnod y gwnaeth Arglwydd Ganghellor amddiffyn system gyfreithiol Prydain yn sgil beirniadaeth gyhoeddus o dri barnwr o'r Uchel Lys.

Ddydd Iau fe ddyfarnodd yr Uchel Lys bod yn rhaid i'r senedd roi eu sêl bendith, cyn i'r Prif Weinidog, Theresa May ddechrau'r broses ffurfiol o adael yr Undeb Ewropeaidd.