Cyngor Caerdydd: £17m o doriadau yn 2017-18

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, M J Richardson/Geograph

Mae Cyngor Caerdydd yn dweud bod angen dod o hyd i £25 miliwn er mwyn mantoli'r cyfrifon y flwyddyn nesaf.

Dywedodd y Cynghorydd Graham Hinchey bod yr awdurdod yn dal i wynebu toriad yn eu grant mewn termau real er i'w grant gan Lywodraeth Cymru gynyddu o 0.3%.

Mae'r awdurdod yn ystyried codi treth y cyngor o 3.7% a gwneud toriadau gwerth £17m.

Fe allai hynny olygu bod y gost o gladdu, cofrestru genedigaethau a phriodasau a phrydau ysgol i gyd godi yn 2017-18.

Ynghyd â'r toriadau sydd wedi'u hargymell, fe fydd £1.5m o'r gronfa wrth gefn, £1.9m o'r gyllideb ysgolion a £4.4m a ddaw o gynyddu treth y cyngor yn gwneud yn iawn am y diffyg.

Mae'r toriadau yn llai nag yn 2015-16 (£32m) a 2016-17 (£45m), ac mae'r cynnydd yn y dreth yn llai na'r cynnydd o 4.5% yn 2016-17.

Dywedodd Mr Hinchey, aelod o'r cabinet gwasanaethau corfforaethol a pherfformiad: "Mae'r setliad arfaethedig gan Lywodraeth Cymru ychydig yn well na'r disgwyl.

"Ond mewn termau real mae e dal yn gwtogiad oherwydd chwyddiant mewn prisiau a chyflogau."

Mae'r cyngor yn gwahodd trigolion i rannu eu barn ar yr argymhellion mewn ymgynghoriad a fydd yn para o 10 Tachwedd i 11 Rhagfyr.