Amser prysur i drafnidiaeth y brifddinas

  • Cyhoeddwyd
Wales rugby fans at Principality Stadium, CardiffFfynhonnell y llun, Getty Images

Mae pobl sy'n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghaerdydd yn cael eu rhybuddio o oedi posib wrth i'r brifddinas baratoi i groesawu miloedd o gefnogwyr rygbi ar gyfer gemau rhyngwladol tymor yr hydref.

Fe fydd rhai o briffyrdd canol y ddinas hefyd yn cael eu cau wrth i Gymru wynebu Awstralia yn Stadiwm y Principality am 14:30 ddydd Sadwrn.

Mae disgwyl y bydd yna alw mawr am wasanaethau trên ar ôl y gêm, yn enwedig wrth i nifer o bobl geisio mynychu sioeau tân gwyllt yn yr ardal.

Fe fydd yna system giwio yng ngorsaf Canol Caerdydd, a bydd rhai gwasanaethau bysiau yn cael eu dargyfeirio.

Dywed Trenau Arriva Cymru y bydd yna lefydd ychwanegol ar gael, ond gan ychwanegu bydd y "nifer yn gyfyngedig."

Cynghorir cwsmeriaid sy'n teithio o'r Fenni, Pen-y-bont ar Ogwr a Chaerloyw i geisio dal y gwasanaeth cynharaf posib.

Dywedodd llefarydd bod disgwyl i wasanaethau yn ardal Caerdydd a'r cymoedd fod yn brysur oherwydd sioeau tân gwyllt yng Nghaerdydd, Y Barri, Pontypridd a Chaerffili.

Ychwanegodd y bydd gorsaf Heol y Frenhines yn cau am 16:00.

Fe fydd gwasanaethau Bws Caerdydd yn cael eu dargyfeirio o ganol y ddinas rhwng 12:00 tan 20:30.

Fe fydd yna ddargyfeiriadau hefyd yn Sblot, Pengam Green, Tremorfa, Tredelerch, Trowbridge, Llaneirwg, Trelái a Threbiwt o 17:00.

Mae disgwyl rhagor o gyfyngiadau ar drafnidiaeth gyhoeddus ddydd Sadwrn nesa wrth i Gymru wynebu'r Ariannin yn Stadiwm y Principality am 17:30, gyda'r tîm pêl-droed yn herio Serbia yn Stadiwm Dinas Caerdydd am 19:45.