T. Rowland Hughes

Published

Roedd ardal y chwareli yn ganolog yn nofelau y llenor o Lanberis T Rowland Hughes. Mae "Cadwa dy blydi chips" (William Jones, 1944) yn uno'r dyfyniadau mwyaf cofiadwy o unrhyw nofel Gymraeg. Roedd yn fardd hefyd a fo sy'n gyfrifol am eiriau'r emyn cyfarwydd 'Y Darlun'.