Gorymdaith yn erbyn torri criwiau tân yn Wrecsam

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Gorymdaith yn Wrecsam yn erbyn y bwriad i gael gwared ar un injan dân a swyddi

Bu 500 o bobol yn gorymdeithio yn Wrecsam ddydd Sadwrn er mwyn dangos eu gwyrthwynebiad i'r bwriad o gwtogi y criwiau tân.

Mae Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru yn argymell cael gwared ag un injan dân llawn amser a 24 o swyddi. Fe fyddai hynny'n golygu mai dim ond un criw tân llawn amser fyddai ar ôl i wasanaethu'r ardal.

Mae ymgynghoriad cyhoeddus i'r argymhellion wedi dechrau ym mis Hydref ac fe fydd yn dod i ben ddiwedd Rhagfyr. Y bwriad yw arbed £1m erbyn 2020.

Bu'r protestwyr yn gorymdeithio o amgylch Wrecsam fore Sadwrn gan ddechrau ar eu taith yn y maes parcio ynghanol y dre.

Cynhaliwyd protest debyg ym mis Medi.