Difrod dŵr i fflatiau ar ôl hyfforddiant gwasanaeth tân

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Andrew Tatlow/Geograph

Mae mwy na 30 o fflatiau wedi cael eu difrodi gan ddŵr yn dilyn hyfforddiant y gwasanaeth tân yn Sir y Fflint.

Roedd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn cynnal yr hyfforddiant yn Bolingbroke Heights yn Y Fflint nos Fawrth pan ddigwyddodd y difrod.

Fe wnaeth y dŵr achosi difrod i'r system drydan o'r 13eg llawr i lawr.

Dywedodd y gwasanaeth tân ei fod yn gweithio gyda Chyngor Sir y Fflint i ganfod achos y digwyddiad.

Ni chafodd unrhyw un eu hanafu, ond cafodd un person ei symud i lety dros dro am y noson, tra bo un arall wedi dewis aros gyda theulu.

Dywedodd y cyngor bod y systemau argyfwng a'r lifftiau yn gweithio unwaith eto erbyn bore Mercher, a bod nifer o broblemau trydanol wedi cael eu trwsio ddydd Iau.