Poen yn y pen ôl

  • Cyhoeddwyd
Ei dim yn bell efo'r olwyn yn dy ddwylo Al!
Disgrifiad o’r llun,
Ei di'm yn bell efo'r olwyn yn dy ddwylo, Al!

Byddai Owain Doull a Geraint Thomas yn falch ohono fo.

Ddydd Llun, 14 Tachwedd, bydd Al Hughes, cyflwynydd boreuol Radio Cymru, yn neidio ar ei feic ac yn dechrau seiclo o Abertawe er mwyn codi arian i elusen Plant Mewn Angen. Ei obaith ydy gorffen y daith o 185 milltir ym Mangor ar Ddydd Gwener, 18 Tachwedd.

I'w helpu, mae Cymru Fyw wedi gofyn i seiclwyr profiadol am unrhyw gyngor neu gymorth i leddfu'r poenau yn ei goesau... a mannau eraill!

Eleri Twynog: Perchennog cwmni theatr Mewn Cymeriad wnaeth seiclo o Gaernarfon i Gaerdydd yn 2011

Wnes i'r daith fel rhan o daith elusen yn y cwmni lle roedden i'n arfer gweithio. Mi 'nes i brynu beic yn arbennig ar gyfer y profiad ac wedyn rhyw fis o seiclo o gwmpas Llansteffan a'r ardal, ac yna bant â ni. Felly o'n i'n novice go iawn.

Roedden ni'n griw eithaf cymysg o ran profiad, ond fi oedd yr un mwyaf dibrofiad o bell ffordd. Roedd pawb yn edrych ar ôl ei gilydd ac yn helpu ac mae hynna'n rhan bwysig o'r profiad.

Hefyd, does dim syniad gyda fi sut mae trwsio beic, ond roedd un person gyda ni oedd yn gallu gwneud hynna'i gyd ac roedd hynny yn werth y byd. Ond mae'n rhaid i mi ddweud dyw e ddim yn fêl i gyd.

Ges i boenau bach mewn mannau lle roedden i erioed wedi cael poenau o'r blaen, nag yn wir yn sylweddoli oedd yn bodoli! Y gair gorau o gyngor alla'i roi i Aled yw cael y siorts seiclo iawn, gyda digon o padding ac yn dal pob dim yn ei le. Hynny a digon o Sudocrem... digonedd ohono. Slap it on!

Disgrifiad o’r llun,
Bydde'r daith o'r de i'r gogledd yn fwy hwylus ar y sgwter pinc 'na!

'Nes i ddechre'r daith gyda dim byd fel 'na o gwbl gyda fi. O'n i'n meddwl, "jiw beth yw 30, 40 milltir y dydd? Dim problem", ac yn wir roedd hynny'n wir am fy nghoesau, ond roedd y pen ôl yn wahanol fater. Digon poenus.

Ar ôl y diwrnod cyntaf, stopion ni yn Nolgellau a phrynu padding i'r sedd, ar ben y padding yn y siorts seiclo oedd gen i'n barod, ond hyd yn oed wedyn, doedd e ddim yn ddigon. Ond mi wyt ti'n dod i arfer ag e.

Un peth arall yw mynd a digon o siocled neu rywbeth tebyg. Ar y trydydd diwrnod, rwy'n cofio bod â dim nerth o gwbl, a dim ond tunnell o siocled wnaeth fy helpu i fynd drwy'r profiad

Ond mae yna fanteision, a wnes i weld Cymru mewn ffordd dwi erioed wedi profi o'r blaen, ac roedd yn fendigedig... oni bai am riw Dylife, ger Llanidloes... sydd yn uffern! Tip i Aled... rho'r beic mewn lori, a cherdda lan!

Dwi ddim wedi bod ar daith debyg i 'na ers 'ny... ond mi fydden i'n ei wneud e eto. Wedi joio mas draw. Ond y diwrnod cyntaf, o'n i'n meddwl i fi fy hun, sut yn y byd rwy'n mynd i wneud hyn am dri diwrnod arall.

Peredur ap Gwynedd: Gitarydd a sylwebydd seiclo S4C

Ffynhonnell y llun, S4C
Disgrifiad o’r llun,
Peredur ap Gwynedd: Wrth ei fodd yn sylwebu ar y Tour de France... o Lanelli gan fwyaf, ond weithiau mae'n cael mynd i Ffrainc

Mae'r pen ôl wastad mynd i fod yn broblem, ond mae'n rhaid i ti weithio trwy'r peth. Mae fel dysgu chwarae'r gitâr. Ar y dechrau mae callouses a blisters yn broblem, ond mewn amser mae'r bysedd yn caledu. Run peth ar y beic, os yw'r pen ôl yn boenus, cadw i fynd yw'r gyfrinach, a wedyn fydd y broblem yn lleihau. Rhaid i chi weithio drwy'r wal!

Gallwch helpu'r broses wrth gwrs. Mae siorts da yn hollol hanfodol. Mae tîm seiclo Sky yn defnyddio math arbennig iawn o siorts seiclo ac mae pâr gen i. Maen nhw'n costio £150, ond maen nhw gyda fi ers 2009 ac maen nhw'n werth y byd.

Hefyd mae'n bwysig cael y cyfrwy cywir. Mae pawb yn meddwl bod yn rhaid i ti gael cyfrwy meddal, ond y gwrthwyneb sy'n wir. Mae nghyfrwy i wedi'i wneud o garbon, ac mae'n soled. Ond mae cyfuniad o'r siorts iawn a'r cyfrwy iawn yn help mawr.

Hynny a'r Botty Butter. Eli yw hwn sy'n cynnwys lube a witch hazel, felly mae'n iro ac yn gwella ar yr un pryd. Mae'n bwysig rhoi hwnnw 'mlaen hefyd cyn mynd i seiclo. Credwch hi neu beidio, y cwmni sydd yn gwneud un o'r Botty Butter's gorau yw Assos... rhowch eich punchlines eich hunain yma!

Mae seiclo yn yr Alpau yn hollol wefreiddiol a dyna fy hoff le i seiclo yn yr holl fyd. Mae'r golygfeydd yn anhygoel ond beth sy'n gwneud y profiad yn fwy arbennig, yw eu bod nhw'n olygfeydd cyfarwydd gan fod ti wedi gweld dy arwyr seiclo'n mynd ar hyn yr un ffyrdd, lan yr un llethrau ac mae hynny'n deimlad arbennig iawn.

Mae seiclo yng Nghymru'r un mor heriol. Pan o'n i'n sylwebu ar y Tour, o'n i'n gwneud o Lanelli, ac yn seiclo o gartre' Mam yn Nhegryn, ger Crymych, i Lanelli ac yn ôl pob dydd - a galla'i ddweud wrthoch chi, roedd e'n anodd iawn.

Dyw'r dringfeydd ddim yn hir iawn fel maen nhw yn yr Alpau, ond maen nhw'n uffernol o serth ac mae lot ohonyn nhw. Mae'r darn o Lanelli i Gaerfyrddin drwy Bont-iets yn galed, ac wedyn ar ôl Caerfyrddin, ti'n bwrw'r Preselau!

Falle ddylen ni fod wedi cynghori Al Hughes i beidio darllen yr erthygl hon. Mae gormod o wybodaeth yn medru bod yn beth gwael!

Disgrifiad o’r llun,
Pob hwyl Al... ac i'r beic!