Cairns: Busnes 'angen sicrwydd' wedi dyfarniad Brexit

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae busnesau angen sicrwydd a sefydlogrwydd yn dilyn dyfarniad yr Uchel Lys bod rhaid cael cefnogaeth ASau cyn dechrau Brexit, yn ôl Ysgrifennydd Cymru.

Dydd Iau, dyfarnodd yr Uchel Lys y bydd rhaid cael cefnogaeth ASau mewn pleidlais yn Nhŷ'r Cyffredin cyn y gall Theresa May ddechrau'n ffurfiol ar y broses o adael yr UE.

Dywedodd Alun Cairns wrth BBC Cymru ei fod yn siomedig gyda'r dyfarniad.

"Mae gorfodaeth ar bob rhan o'r DU, ar unigolion o fewn llywodraethau gwahanol a seneddau gwahanol dros y DU gyfan i roi sicrwydd i fusnesau," meddai.

"Yr hyn mae buddsoddwyr a chyflogwyr eisiau yw gweld i ba gyfeiriad rydyn ni'n mynd, a dyna rydyn ni'n canolbwyntio arno."

Dywedodd Mr Cairns bod y DU mewn "safle cryf" yn y trafodaethau am adael yr Undeb Ewropeaidd.

Ychwanegodd ei fod eisiau gweithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau'r gorau i Gymru, a'i fod hefyd eisiau gweithio gydag Ewrop.

Apêl

Ar ôl y dyfarniad, dywedodd llefarydd y byddai'r llywodraeth yn apelio, rhywbeth gafodd ei alw'n "gamgymeriad" gan Brif Weinidog Cymru.

Dywedodd Carwyn Jones ei bod yn amser "symud ymlaen yn awr i feithrin dealltwriaeth well o sefyllfa Llywodraeth y DU".

Disgrifiad o’r llun, Dywedodd Jo Stevens bod gan y Senedd gyfrifoldeb i graffu ar gynlluniau'r llywodraeth

Ond mae llefarydd y Blaid Lafur ar Gymru, Jo Stevens wedi dweud bod gan y Senedd gyfrifoldeb i sicrhau bod y DU yn cael y termau gorau posib wrth adael yr undeb.

"Doedd sut fyddwn ni'n gadael yr Undeb Ewropeaidd ddim ar y papur pleidleisio ac mae nifer o ffyrdd y gall hynny ddigwydd," meddai.

"Does dim consensws ar hynny eto gan nad yw'r llywodraeth wedi datgelu unrhyw fanylion am sut y mae'n bwriadu delio â'r trafodaethau i adael yr UE.

"Felly wrth gwrs, dylai'r Senedd graffu ar y cynlluniau yna. Dyna'n union y mae'r Senedd yno i'w wneud."

Straeon perthnasol