Cap budd-dal i effeithio ar '11,000 o blant' yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae elusen yn rhybuddio y bydd teuluoedd tua 11,000 o blant yn colli cannoedd o bunnoedd bob mis wrth i'r cap ar uchafswm budd-daliadau ostwng.

Bydd yr uchafswm blynyddol yn gostwng o £26,000 i £20,000 ym mhobman ym Mhrydain, heblaw Llundain, ar 7 Tachwedd.

Dywedodd Cymdeithas y Plant bod arbed arian drwy gymryd gan y "plant tlotaf" yn "ddi-angen ac yn annheg".

Ond mae'r Adran Gwaith a Phensiynau yn dweud bod lleihau'r uchafswm yn rhoi "anogaeth glir i symud i mewn i waith".

'Ffordd orau allan o dlodi'

Mae ffigyrau'r elusen wedi eu seilio ar ystadegau'r Adran Gwaith a Phensiynau ar nifer y teuluoedd fydd yn cael eu heffeithio, ac amcangyfrif o nifer y plant ym mhob teulu.

Cafodd yr uchafswm ei newid gan George Osborne pan yn Ganghellor yn 2015, a ddywedodd "nad oedd yn deg" bod pobl ar fudd-daliadau yn gallu cael mwy o arian na phobl mewn gwaith.

Mae'r uchafswm yn ymwneud a nifer o fudd-daliadau, gan gynnwys budd-dal plant, cymhorthdal incwm a budd-dal tai.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Adran Gaith a Phensiynau yn dweud bod pobl sy'n gofalu am eraill wedi eu heithrio

Dywedodd prif weithredwr Cymdeithas y Plant nad oedd yn iawn i arbed arian drwy wneud plant yn dlotach:

"Hyd yn oed nawr rydyn ni'n annog gweinidogion i dynnu budd-dal plant o'r uchafswm fel nad yw plant a'u teuluoedd yn dioddef mwy o galedi," meddai.

'Anogaeth glir'

Dywedodd llefarydd ar ran yr Adran Gwaith a Phensiynau mai gwaith yw'r "ffordd orau allan o dlodi" a bod nifer uwch nag erioed mewn gwaith ar hyn o bryd:

"Mae'r cap ar uchafswm budd-daliadau yn rhoi anogaeth glir i symud i mewn i waith, hyd yn oed yn rhan amser, gan fod unrhyw un sy'n derbyn credyd treth gwaith wedi eu heithrio.

"Mae pobl sy'n cael lwfans gofalwyr a'r rhan fwyaf o fudd-daliadau anabledd hefyd wedi eu heithrio o'r uchafswm."