Ymgeisydd o Gymru yn cerdded allan o hystings UKIP

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
James Williams yn edrych nôl ar hystings arweinyddiaeth UKIP

Fe wnaeth ymgeisydd o Gymru gerdded allan o hystings ar gyfer arweinyddiaeth UKIP ar ôl chwarter awr nos Iau.

Dywedodd John Rees-Evans wrth y gynulleidfa ei fod wedi cael rhybudd gan swyddog o'r blaid am beidio beirniadu un o'r ymgeiswyr eraill.

Mynnodd wrth adael yr adeilad fodd bynnag nad oedd hynny'n golygu ei fod yn tynnu ei enw yn ôl o'r ras.

Mae'n un o bedwar aelod sydd yn ceisio am yr arweinyddiaeth.

Fe wnaeth Mr Rees-Evans araith fer cyn gadael y digwyddiad yng Nghasnewydd.

"Maen nhw wedi gofyn i mi beidio â siglo'r cwch," meddai.

"Dydw i ddim am siglo'r cwch. Dwi am adael iddyn nhw wneud beth maen nhw eisiau ei wneud. Maen nhw eisiau i rywun gael eu coroni'n urddasol."

Ar ôl gadael, dywedodd nad oedd yn credu bod ganddo "unrhyw beth positif i'w gyfrannu", a bod y blaid yn wynebu argyfwng ac "angen diwygio".

Disgrifiad o’r llun,
John Rees-Evans yn gadael yr hystings yng Nghasnewydd

Wrth ymateb i ymadawiad sydyn Mr Rees-Evans dywedodd Christine Hamilton, gwraig arweinydd grŵp UKIP yn y Cynulliad, Neil Hamilton: "Mae'n amlwg nad yw'n ymgeisydd o ddifrif achos os oes e fydde fe heb adael cyfarfod cyhoeddus fel yna.

"Fe gerddodd e allan cyn i unrhyw un gael cyfle i ofyn cwestiwn iddo.

"Doeddwn i ddim yn gwybod unrhyw beth amdano pan gyrhaeddais i. Dwi dal ddim yn gwybod unrhyw beth amdano fe, oni bai ei fod e wedi gadael."

Cyn-ddirprwy arweinydd y blaid, Paul Nuttall a'r cyn-ddirprwy gadeirydd, Suzanne Evans sydd yn cael eu gweld fel y ffefrynnau yn y ras, tra bod Mr Rees-Evans a Peter Whittle, aelod o Gynulliad Llundain, hefyd yn sefyll.

Dywedodd Mr Rees-Evans ei fod wedi cael rhybudd gan swyddog UKIP ar ôl beirniadu Ms Evans mewn trafodaeth ar orsaf radio LBC.

Ffynhonnell y llun, Getty/AP/PA/BBC
Disgrifiad o’r llun,
Y pedwar ymgeisydd: Peter Whittle, Suzanne Evans, John Rees-Evans and Paul Nuttall

Yn gynharach, roedd Mr Nuttall wedi dweud na fyddai'r arweinydd newydd yn gallu gwneud unrhyw beth i atal pleidlais i weld a ddylai Nathan Gill gael parhau i ddal dwy swydd.

Mae Pwyllgor Gweithredol Cenedlaethol y blaid eisoes wedi penderfynu y bydd aelodau yn cael pleidleisio i weld a yw Mr Gill yn cael parhau i fod yn Aelod Cynulliad yn ogystal â bod yn Aelod Seneddol Ewropeaidd, ond dyw'r bleidlais honno heb ddigwydd eto.

"Mae'n benderfyniad sydd eisoes wedi cael ei wneud y bydd hynny'n digwydd. Does dim y gall yr arweinydd wneud am hynny, achos dw i'n amau erbyn 28 Tachwedd fe fydd camau wedi'u cymryd," meddai Mr Nutall cyn y cyfarfod.

"Ar un lefel fe allai Nathan roi'r gorau i un o'i swyddi. Ar y lefel arall mae aelodau'r cynulliad yn penderfynu ei bod hi'n iawn i Nathan barhau mewn dwy swydd nes canol 2019."