Dynes yn torri record rhedeg Llwybr Arfordir Cymru

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Sarah Thomson
disgrifiad o’r llunMae Sarah Thomson yn dweud iddi gwblhau'r her saith diwrnod yn gynt na'r bwriad gwreiddiol

Mae dynes o Gernyw wedi cwblhau rhedeg Llwybr Arfordir Cymru mewn 23 diwrnod, gan dorri record yn y broses.

Llwyddodd Sarah Thomson, sydd yn gystadleuydd ultra-marathon ac yn gweithio gyda'r anturiaethwr Bear Grylls, i redeg 870 milltir wrth gario'i holl fwyd a'i offer gwersylla.

Y record flaenorol ar gyfer cwblhau'r llwybr oedd 40 diwrnod.

Roedd disgwyl iddi orffen nos Wener, ond ar ôl cyrraedd Caerdydd fe barhaodd i redeg nes cyrraedd Cas-gwent a chwblhau'r her nos Iau.

Mae Bear Grylls eisoes ymysg y rheiny sydd wedi ei llongyfarch, gan bostio neges at Twitter yn dweud ei fod yn "falch iawn" ohoni.

Codi arian

Fe ddechreuodd ei thaith o Gaer ym mis Hydref, a hynny er mwyn codi arian ar gyfer elusen ShelterBox.

"Mae nifer o deuluoedd wedi fy nghroesawu a choginio i mi ar hyd y ffordd, ac mae pobl dwi wedi eu pasio wedi bod yn rhoi anogaeth yn ogystal ag ambell i jelly bean! Mae rhai hosteli ieuenctid wedi gadael i mi aros am ddim hefyd," meddai Sarah Thomson.

Roedd teulu a ffrindiau wedi cyfarfod â Sarah ar ei thaith er mwyn cynnig bwyd a chwmni iddi, ond roedd hi'n teithio ar ei phen ei hun yn bennaf.

Serch hynny, meddai, prin oedd yr adegau ble roedd hi'n teimlo'n isel yn ystod yr her.

"Yn gorfforol mae hi wedi bod yn anodd iawn. Does gen i ddim teimlad yn fy nhraed bellach! Ond yn feddyliol dwi wedi cadw fy ffocws drwy gydol y cyfnod, ac mae meddwl am ShelterBox wedi bod yn fy ngwthio i bob cam."