10 mlynedd o garchar i droseddwr rhyw o Gaernarfon

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru
disgrifiad o’r llunCafwyd Kevin Roscoe yn euog yn dilyn achos yn Llys y Goron yr Wyddgrug fis diwethaf

Mae dyn 59 oed o Gaernarfon wedi ei garcharu am 10 mlynedd am droseddau rhyw.

Roedd Kevin Roscoe wedi dechrau troseddu yn erbyn y dioddefwr 14 oed yn ystod y 2000au.

Cafwyd yn euog yn dilyn achos yn Llys y Goron yr Wyddgrug fis diwethaf.

Fe gafodd enw Roscoe ei roi ar y gofrestr troseddau rhyw am gyfnod amhenodol wedi i'r rheithgor ei gael yn euog o chwe chyhuddiad oedd cyn cynnwys treisio, ymosod yn anweddus a chyflawni gweithred anweddus gyda phlentyn.

Tîm Amethyst Heddlu Gogledd Cymru - sy'n gyfrifol am ymchwilio i achosion cyfoes a hanesyddol o droseddau rhyw difrifol - oedd yn gyfrifol am ymchwilio i'w droseddau.

'Creithiau emosiynol'

Dywedodd y Ditectif Gwnstabl Chris Arkell o Dîm Amethyst: "Dewrder a phenderfynoldeb y dioddefwr oedd yn gyfrifol am wneud yr ymchwiliad yma'n bosib. Rwyf yn canmol ei dewrder.

"Roedd Mr Roscoe wedi bradychu ymddiriedaeth yr oedd merch yn ei harddegau wedi ei roi mewn oedolyn, gan adael creithiau emosiynol gydol oes.

"Rwy'n gobeithio y bydd y canlyniad heddiw'n gwella rhywfaint ar y loes yma."

Dywed Heddlu Gogledd Cymru bod modd i unrhyw ddioddefwr sydd ddim yn teimlo fel eu bod yn barod i gysylltu gyda'r heddlu i adrodd am unrhyw drosedd rhyw difrifol yn gallu cysylltu gyda swyddogion Amethyst ar linell ffôn gyfrinachol drwy ffonio 0808 156 3658.