Carchar am oes am lofruddio cyn gariad yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Heddlu De Cymru
disgrifiad o’r llun, Bydd yn rhaid i Sammy Almahri dreulio o leiaf 17 mlynedd yn y carchar am lofruddio Nadine Aburas

Mae Americanwr wedi ei garcharu am oes am lofruddio dynes o Gaerdydd mewn gwesty yn y brifddinas.

Fe fydd yn rhaid i Sammy Almahri, 45 oed, dreulio o leiaf 17 mlynedd dan glo am lofruddio Nadine Aburas, 28 oed, yng Ngwesty'r Future Inn ar Nos Galan 2014.

Yn ystod yr achos llys, honodd Almahri mai Duw oedd wedi dweud wrtho lofruddio ei gyn gariad.

Clywodd y llys fod Almahri wedi llofruddio Ms Aburas yn ystafell 203, yn y gwesty ym Mae Caerdydd, cyn gyrru ei char i faes awyr Heathrow.

Cafodd ei arestio ar ôl ffoi i Tanzania.

disgrifiad, Camera cylch cyfyng yn dangos Sammy Almahri yn gadael gwesty'r Future Inn ym Mae Caerdydd

Dywedodd y barnwr Nicola Davies y bydd ei weithredoedd yn effeithio ar deulu Nadine am weddill eu hoes: "Does dim modd mesur eu colled."

"Rwy' wedi fy argyhoeddi eich bod wedi eich cymell i ladd Nadine oherwydd cenfigen a dicter.

"Yn ferch brydferth, gynnes a hapus, mae ei marwolaeth wedi gadael bwlch mawr i'w theulu na fydd modd ei lenwi.

"Mae Mrs Aburas yn dweud, ac rydw i'n derbyn, na fydd bywyd ei theulu fyth yr un fath."

ffynhonnell y llun, Heddlu'r De
disgrifiad o’r llun, Dywedodd y barnwr fod cenfigen a dicter wedi gyrru Almahri i lofruddio ei gyn gariad

Yn wreiddiol, roedd wedi gwadu'r cyhuddiad o lofruddiaeth ond newidodd ei ble yn ystod yr achos.

Yn ôl yr erlyniad, roedd Almahri yn berson cenfigennus, ac yn ôl adroddiad seiciatryddol, mae'n bosib ei fod wedi cael mwynhad o'r llofruddiaeth.

Fe glywodd y llys fod y berthynas rhwng y ddau wedi suro yn 2014, pan gafodd Almahri wybod ei bod hi'n gweld dyn arall.

Ar un adeg, pan ddychwelodd o Efrog Newydd, roedd gan Ms Aburas glwyf ar ei gwefus. Fe aeth at yr heddlu yng Nghaerdydd gan ddweud bod Almahri wedi ei threisio a cheisio ei thagu tra roedd hi yn yr Unol Daleithiau.

Ar 27 Rhagfyr 2014, fe deithiodd Almahri i Brydain i gyfarfod â Ms Aburas, gyda'r pâr yn teithio yn ôl i Gaerdydd y diwrnod canlynol.

Cafwyd hyd i gorff Ms Aburas yn ystafell westy Almahri ychydig ddyddiau yn ddiweddarach.