Disgwyl dedfrydu cyn heddwas, Gordon Anglesea

Cyhoeddwyd

Bydd cyn swyddog heddlu yn cael ei ddedfrydu ddydd Gwener am droseddau rhyw yn erbyn plant.

Roedd Anglesea, 79 oed o Hen Golwyn, wedi ei gael yn euog o un cyhuddiad o ymosod yn anweddus ar un bachgen, a thri chyhuddiad o ymosod yn anweddus ar fachgen arall wedi achos wnaeth bara chwe wythnos.

Wedi'r achos dywedodd y barnwr Geraint Walters yn Llys y Goron yr Wyddgrug y dylai Gordon Anglesea ddisgwyl cael ei anfon i garchar.

Ymddiheuro

Roedd Anglesea, oedd yn gyn uwcharolygydd yn ardal Wrecsam, wedi gwadu'r honiadau yn ei erbyn, ac roedd Ffederasiwn yr Heddlu wedi talu am ei amddiffyniad.

Wedi'r achos fe ymddiheurodd Heddlu Gogledd Cymru i'r dioddefwyr.

Roedd Gordon Anglesea hefyd wedi ei ganfod yn ddieuog o gyhuddiad o ymosodiad rhyw difrifol, ac fe gafodd ei ryddhau ar fechniaeth tan y ddedfryd.

Ymgyrch Pallial

Cafodd Anglesea ei arestio yn 2013 fel rhan o Ymgyrch Pallial i achosion o gamdrin hanesyddol ar draws y gogledd.

Fe ddigwyddodd y troseddau rhwng 1982 ac 1987, ac roedd y ddau fachgen yn 14 neu 15 oed ar adeg y cam-drin.

Yn 1994 fe wnaeth Gordon Anglesea dderbyn £375,000 o iawndal ar ôl ennill achos enllib wedi iddo gael ei gyhuddo o gam-drin plant.