Dau ddyn wedi syrthio i'r môr wrth bysgota cimwch

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, ARCHIE HARRIES

Mae ymchwiliad i ddigwyddiad pan ddiflanodd dau bysgotwr yn y môr oddi ar Sir Benfro ym mis Ebrill wedi dod i'r casgliad nad oedd yr un o'r ddau yn gwisgo siaced achub ar y pryd.

Yn ôl yr Ymchwiliad Damwain Forol, roedd Gareth Willington a'i fab Daniel yn pysgota cimwch ger Ynys Dewi yn eu cwch, yr Harvester, ar 28 Ebrill, pan syrthion nhw i'r dŵr.

Mae'r ymchwiliad yn dod i'r casgliad y gallai Daniel fod wedi mynd i drafferthion wrth fynd ynghlwm mewn rhaff wrth ollwng cewyll i'r môr, a bod ei dad wedi ceisio ei helpu cyn i'r ddau syrthio oddi ar y cwch.

Cafodd corff Gareth, 59 oed, o Gaeriw yn Sir Benfro, ei ganfod dair milltir o'r cwch, ond dydy corff Daniel, 32 oed, byth wedi ei ganfod.

Mae'r ymchwiliad hefyd yn dod i'r casgliad bod system dracio otomatig yr Harvester wedi ei diffodd pan aeth i drafferthion.

disgrifiad o’r llunDaeth gweddillion cwch yr Harvester i'r fei ar arfordir Sir Benfro