£50m i iechyd dros y gaeaf

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, GUSTOIMAGES/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Mae Llywodraeth Cymru wedi addo buddsoddi £50m yn ychwanegol ar y gwasanaeth iechyd yng Nghymru, i'w wario mewn ysbytai dros gyfnod y gaeaf.

Bwriad yr arian, sydd yn gynnydd ar y £45m ychwanegol a gafodd ei glustnodi yn 2015, yw ceisio osgoi gohirio triniaethau arferol a pharhau i fynd i'r afael a rhestrau aros.

Mae yna apêl unwaith eto ar i gleifion wneud "dewisiadau doeth" a defnyddio adrannau brys pan fo gwir angen gwneud hynny.

Yn ogystal â hyn, bydd llinell gymorth iechyd 24 awr ar gyfer achosion sydd ddim yn rhai brys yn cael ei threialu yn ardal Abertawe Bro Morgannwg.

Cynnal perfformiad

Dywedodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething y bydd yr arian ychwanegol yn galluogi'r gwasanaeth iechyd i "gynnal perfformiad a chwrdd â'r galw cynyddol" sydd ar wasanaethau dros gyfnod y gaeaf.

Mae rheolwyr y GIG yng Nghymru'n dweud nad ydyn nhw eisiau llaesu dwylo ar fynd i'r afael ag amseroedd aros wrth i'r pwysau dyddiol ddwysau.

Mae yna bwysau ar unedau brys drwy'r flwyddyn, er bod nifer y cleifion sy'n defnyddio'r gwasanaeth fel arfer yn uwch yn ystod misoedd yr haf.

Ond mae'r achosion dros gyfnod y gaeaf yn aml yn ymwneud â chleifion oedrannus sydd â phroblemau iechyd mwy difrifol, ac mae hynny'n rhoi pwysau ar welyau.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mis Mawrth sydd wedi bod fwyaf prysur.

Dywedodd Dr Andrew Goodall, Prif Weithredwr y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru, bod yna lanw a thrau o ran y galw, ond y gall pobl helpu drwy chwilio am y cymorth meddygol cywir yn hytrach na mynd i adrannau brys bob tro.

Dywedodd: "Mae adrannau damweiniau ac argyfwng ar gyfer bobl sâl iawn neu bobl sydd wedi eu hanafu'n ddrwg, ac oni bai mai dyma'r achos i chi, fe gewch chi well gofal o ddewis yn ddoeth.

"Hyd yn oed os yw'r adran frys yn agosach, nid dyna'r lle gorau i fynd ar gyfer y rhan fwyaf o broblemau iechyd."

Yn ardal bwrdd iechyd Abertawe Bro Morgannwg, bydd gwasanaeth ffôn 111 ar gyfer achosion nad sy'n rhai brys yn cael ei brofi ac yn cael ei werthuso cyn i'r gwasanaeth gael ei ymestyn.