Cyn-bennaeth: Honiadau wedi eu profi

  • Cyhoeddwyd
Helen HopkinsFfynhonnell y llun, Wales News Service

Mae pwyllgor disgyblu mewn achos yn erbyn cyn-brifathrawes yn dweud bod honiadau yn ei herbyn "wedi eu profi".

Nid yw'r pwyllgor eto wedi penderfynu ar y cyhuddiadau ffurfiol yn erbyn Helen Hopkins, sef bod ei hymddygiad proffesiynol yn annerbyniol.

Fe fydd y pwyllgor yn ailymgynnull ddydd Iau i ystyried y cyhuddiadau hynny.

Dywedodd y pwyllgor bod Ms Hopkins, cyn-bennaeth ysgol gynradd Ysgol Bro Siôn Cwilt yng Ngheredigion, wedi ymddwyn yn anonest drwy hawlio arian ymchwil ar gyfer costau ei phlant i fynd ar daith i Iwerddon.

Roedd wedi "hawlio swm yr oedd yn gwybod nad oedd ganddi hawl iddo", medd y pwyllgor.

Fe wnaeth Ms Hopkins hefyd ymddwyn yn anonest pan gymrodd arian oedd i fod ar gyfer cardiau Nadolig at ei defnydd personol.

Ond ni wnaeth y pwyllgor fedru profi anonestrwydd mewn perthynas â chymryd arian llyfrau nac arian o gasgliad oedd i fod ar gyfer cynnal eisteddfod ysgol.

Bydd cynrychiolwyr cyfreithiol y ddwy ochr yn gwneud datganiadau pellach gerbron y pwyllgor fore Iau cyn iddyn nhw wedyn ddechrau ystyried y mater ymhellach.