Heddlu i ystyried rhannu adeiladau gydag awdurdodau eraill

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Fe allai'r heddlu ddechrau rhannu adeiladau, meddai Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys

Fe allai heddweision yn ardal Dyfed-Powys ddechrau rhannu adeiladau gyda phartneriaid allanol yn y dyfodol er mwyn arbed arian.

Yn ôl Comisiynydd Heddlu a Throsedd yr ardal, mae'n rhaid i'r gwasanaeth ddechrau "gweithio mewn ffordd wahanol" oherwydd pwysau ariannol.

Gallai hynny olygu cael swyddfeydd ar y cyd gyda'r gwasanaeth tân ac achub neu gynghorau tref.

Cafodd nifer o orsafoedd yn ardal Dyfed-Powys eu cau neu eu symud pan oedd Christopher Salmon yn gomisiynydd.

Fe ddywedodd Dafydd Llywelyn, gafodd ei ethol i'r swydd ym mis Mai, ei fod e'n awyddus i weld gorsafoedd yn aros ar agor.

Disgrifiad o’r llun,
Swyddfa'r heddlu yn Sanclêr, gafodd ei chau yn gynharach eleni

Mewn cyfweliad gyda rhaglen Newyddion 9, dywedodd Mr Llywelyn mai eu bwriad yw "peidio cau swyddfeydd ond gweithio mewn ffordd ychydig yn wahanol."

"Dwi eisiau sicrhau ein bod ni ddim yn torri gorsafoedd, a'n bod ni ddim yn cael gwared â gorsafoedd", meddai.

"Ond ar y llaw arall mae eisiau i ni fod yn gweithio mewn ffordd wahanol ble ry'n ni'n gallu uno, ac efallai bod mewn sefyllfa gryfach... mewn rhai cymunedau, ble ni'n gallu sicrhau bod 'na swyddfa ar y cyd gyda'r frigad dân, er enghraifft, neu partneriaid eraill fel awdurdodau lleol."

Disgrifiad o’r llun,
Fe fyddai Maer Sanclêr, Lyn Davies, wedi hoffi gweld yr heddlu'n aros yn Sanclêr

Un orsaf gafodd ei chau yn gynharach eleni yw gorsaf Sanclêr yn Sir Gaerfyrddin - cafodd y gwasanaeth ei symud i Hendy-gwyn, bum milltir i ffwrdd.

Dywedodd Maer Sanclêr, Lyn Davies, bod y dref wedi "colli presenoldeb" yr heddweision ers i'r orsaf gau.

Ychwanegodd y byddai wedi croesawu'r cyfle i weld yr heddlu'n rhannu adeilad â gwasanaethau eraill, gan ddweud mai dyma'r "ffordd ymlaen".

Disgrifiad o’r llun,
Roedd swyddfa heddlu Castell Newydd Emlyn wedi cael ei chlustnodi i gau o dan lywyddiaeth y comisiynydd blaenorol

Ond dywedodd un cynghorydd yng Nghastellnewydd Emlyn nad oedd hi'n addas fod yr heddlu'n rhannu cyfleusterau, a hynny er gwaethaf y bygythiad i orsaf heddlu'r dref.

"Bydde' fe ddim yn breifat o gwbl", meddai Hazel Evans.

"Dwi ddim yn gweld ei fod e'n addas i swyddfa heddlu i fod yn rhannu.

"Bydde' fe'n iawn fel ffenestr siop, ond dim fel gorsaf ble chi'n mynd ac eisiau siarad gyda'r heddlu."