Cyhoeddi gwasanaeth arlein i roi cymorth cam-drin

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun, Mae'r gwasanaeth sgwrs we'n cael ei lansio i gydfynd ag ail-frandio'r llinell gymorth dros y ffôn

Mae gwasanaeth ar-lein i roi cyngor i bobl sydd wedi cael eu cam-drin yn cael ei gyhoeddi yng Nghaerdydd ddydd Iau.

Elusen Cymorth i Fenywod Cymru sy'n gyfrifol am linell gymorth Byw Heb Ofn, sydd eisoes wedi bod yn cynnig cyngor dros y ffôn.

Nawr, bydd pobl sydd wedi cael eu cam-drin hefyd yn gallu derbyn cymorth drwy gyfrwng sgwrs ar y we.

Yn ôl yr elusen, mae'r datblygiad yn amserol, gan fod y niferoedd sy'n cysylltu am gymorth ar gynnydd.

Derbyniodd y llinell ffôn wyth y cant yn fwy o alwadau rhwng Ebrill a Medi 2016 nag yn yr un cyfnod yn 2015.

Mwy nag un cyfrwng

Dywedodd Rhian Lewis, Rheolwr Gwasanaethau Rhanbarthol Cymorth i Fenywod Cymru, bod y gwasanaeth yn "hollbwysig."

"Dydi nifer o'r rhai sy'n ein galw erioed wedi datgelu eu profiadau o'r blaen, ac mae ein gwasanaeth yn rhoi cefnogaeth arbenigol hollbwysig i ferched, plant a dynion sydd wedi eu heffeithio gan gam-drin yn y cartref, trais rhyw neu unrhyw ffurf o drais yn erbyn merched yng Nghymru pan maen nhw ei angen fwyaf.

"Mae'r gwasanaeth hefyd wedi ehangu ei ddarpariaeth drwy gyflwyno gwasanaeth sgwrs we i sicrhau bod gan bobl sydd wedi byw drwy gamdriniaeth fwy nag un cyfrwng i gysylltu â ni, yn ddibynnol ar beth sydd hawsaf a mwyaf addas iddyn nhw."

Ymysg y rhai fydd yn annerch y digwyddiad yng Nghanolfan y Mileniwm fydd y gweinidog cymunedau a phlant, Carl Sargeant AC.

Mae Byw Heb Ofn yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.