FIFA yn gwrthod cais Cymru i wisgo pabi

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Chris Gunter yn gwisgo pabi coch ar ei fraich yn ystod y gêm yn erbyn Norwy yn 2011

Mae corff reoli pêl-droed y byd, FIFA, wedi gwrthod cais Cymdeithas Bêl-droed Cymru i roi pabi ar grysau'r tîm cenedlaethol yn ystod y gêm yn erbyn Serbia ar 12 Tachwedd.

Nid dyma'r tro cyntaf i gemau rhyngwladol gael eu cynnal ar benwythnos Sul y Cofio, ac mae FIFA wedi gwrthod pob cais yn y gorffennol hefyd.

Yn ôl FIFA, mae'r pabi yn symbol gwleidyddol, ac mae eu rheolau yn gwahardd gwisigo unrhyw symbol o'r math yna fel rhan o'r crys.

Fe chwaraeodd Cymru a Lloegr gemau rhyngwladol ar benwythnos Sul y Cofio yn 2011, a'r adeg hynny fe wnaeth y timau wisgo rhwymyn du gyda phabi arno ar eu breichiau.

Dim negeseuon gwleidyddol

Mewn datganiad ddydd Mercher, dywedodd FIFA: "Rydym yn parchu yn llawn arwyddocâd nodi dydd y Cadoediad ar 11 Tachwedd bob blwyddyn.

"Mae rheolau'r gêm yn cael eu goruchwylio gan Fwrdd Cymdeithasau Pêl-droed Rhyngwladol ac yn effeithio ar bob un o 211 o'r cymdeithasau sy'n aelodau (gan gynnwys y pedair gymdeithas o Brydain a FIFA).

"Fe ddywed y ddeddf berthnasol na ddylai offer y chwaraewyr gario unrhyw negeseuon gwleidyddol, crefyddol na masnachol.

"Mae'r deddfau yn cael eu gweithredu yn yr un modd pan fo ceisiadau tebyg gan unrhyw gymdeithas sy'n aelod i nodi digwyddiadau hanesyddol tebyg."

'Annerbyniol'

Eisoes mae arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies wedi ymateb drwy ddweud:

"Mae'n annerbyniol bod FIFA'n gwahardd dangos y pabi. Mae gwisgo'r pabi yn weithred o barch a balchder cenedlaethol, ac mae'n gwbl briodol bod ein chwaraewyr am ymuno gyda miliynau ar draws y wlad yr wythnos nesa'."

Mae timau Lloegr a'r Alban - sy'n wynebu'i gilydd ar 11 Tachwedd - hefyd wedi cael eu gwahardd rhag gosod pabi ar eu crysau.