Mudiad Iaith yng nghanol ffrae sticeri angladd Llanrwst

  • Cyhoeddwyd
MIC LlanrwstFfynhonnell y llun, Google

Mae Menter Iaith Conwy wedi cael eu tynnu i mewn i ffrae am angladd sydd "ddim oll" i'w wneud gyda nhw, yn ôl y mudiad.

Peth amser yn ôl fe gafodd angladd ei gynnal yn Llanrwst - lle mae swyddfa'r mudiad - ac fe gafodd sticeri eu rhoi ar gonau traffig oedd wedi eu gosod gan drefnydd angladdau.

Fe ddywedodd Menter Iaith Conwy bod "honiadau celwyddog wedi cael eu lledaenu" yn awgrymu mai'r Fenter oedd yn gyfrifol am wneud hynny.

Credir bod y sticeri dan sylw yn ymwneud â'r iaith Gymraeg.

Mae'r ffrae wedi cynyddu, gyda'r mudiad yn dweud bod sylwadau "atgas, hiliol a bygythiol" wedi eu gwneud yn lleol.

Gan bod sylwadau o'r fath wedi peri gofid i'r bobl sy'n gweithio i Fenter Iaith Conwy, mae'r mudiad wedi cymryd y cam anarferol o gyhoeddi datganiad ar eu gwefan.

'Condemnio'n llwyr'

Fe ddywed y datganiad: "Dros yr wythnos ddiwethaf, mae honiadau celwyddog wedi cael eu lledaenu ynghylch Menter Iaith Conwy ar ôl i sticeri gael eu gosod ar gonau traffig trefnydd angladdau ar y sgwâr yn Llanrwst.

"Gwyddom i sicrwydd fod y sticeri wedi cael eu gosod gan rywun na fu erioed â DIM OLL i'w wneud â Menter Iaith Conwy, ac fe all tystiolaeth camera brofi hyn.

"Rydym yn condemnio'n llwyr unrhyw un a all fod mor ddideimlad a dangos y fath ddiffyg parch trwy darfu ar weithgareddau angladd fel y gwnaed.

"Fe wnaethom gyfleu'r neges hon i'r trefnydd angladdau cyn gynted ag y clywsom am yr hyn ddigwyddodd.

"Yn ogystal â hyn mae sylwadau atgas, hiliol a bygythiol hefyd wedi cael eu gwneud, gan beri gofid mawr i nifer o'n staff. Oherwydd eu difrifoldeb, rydym yn ymgynghori â thîm troseddu seibr Heddlu Gogledd Cymru ar y camau priodol i'w cymryd."

Doedd Heddlu'r Gogledd ddim mewn sefyllfa i wneud sylw ar y mater ar hyn o bryd.

Trefnwr angladdau

Fe gysylltodd BBC Cymru Fyw gyda'r cwmni oedd yn gyfrifol am drefnu'r angladd ac sydd yn berchen ar y conau traffig. Dywedodd pennaeth y cwmni, Garry Lloyd Jones ei fod wedi gwylltio o achos y sticeri yn fuan wedi'r digwyddiad, ond fod y mater wedi ei chwythu'n fwy nag oedd mewn gwirionedd.

Dywedodd Mr Jones: "Fe wnes i roi neges ar Facebook yn gofyn pwy oedd yn gyfrifol am osod y sticeri, a dyma rhywun yn gofyn i fi os mai'r Fenter Iaith oedd yn gyfrifol? Dim ond gofyn pwy oedd wedi gwneud y fath beth wnes i.

"Doeddwn i ddim wedi rhoi bai ar neb o gwbl. Erbyn hyn 'dan ni'n deall pwy oedd yn gyfrifol - a nid rhywun o'r Fenter Iaith oedd hynny."

Doedd Mr Jones ddim am ddweud mwy am y mater.