Cynnal ffrwydradau diogel oherwydd perygl cemegyn

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Google
disgrifiad o’r llunMae ffrwydradau diogel wedi eu cynnal ar nifer o safleoedd gan gynnwys Ysgol Uwchradd y Frenhines Elizabeth yng Nghaerfyrddin

Mae wedi dod i'r amlwg fod cyfres o ffrwydradau diogel wedi eu cynnal mewn sawl ysgol a choleg yng Nghymru, yn dilyn pryderon am gemegyn sy'n cael ei ddefnyddio mewn profion labordy.

Mae'r cemegyn - Dinitrophenylhydrazinem, neu 2.4 DNP - yn gallu ffrwydro o ganlyniad i sioc, ffrithiant neu dân, ac mae fel arfer yn cael ei storio'n llaith mewn cynhwysydd o ddŵr.

Yr wythnos ddiwetha, bu'n rhaid cynnal ffrwydrad ym Mhrifysgol Abertawe, a ddechrau'r wythnos hon, cafodd 1,500 o fyfyrwyr eu symud o gampws coleg Gŵyr yng Ngorseinon.

Bellach, mae Heddlu Dyfed Powys wedi cadarnhau fod ffrwydriadau hefyd wedi eu cynnal ar gampws Coleg Sir Gâr yn Llanelli ac Ysgol Uwchradd y Frenhines Elizabeth yng Nghaerfyrddin.

Cafodd arbenigwyr ffrwydron y fyddin hefyd eu galw i Ysgol Gyfun Emlyn yng Nghastellnewydd Emlyn, i gynorthwyo â'r gwaith o gael gwared â'r cemegyn yn ddiogel.

Mae'r heddlu'n cynghori ysgolion a cholegau i gadw golwg ar gyflwr cemegion sydd wedi eu storio yn eu hadeiladau, er mwyn sicrhau y gallan nhw gymryd y camau priodol os ydyn nhw'n beryglus.