Pennaeth BBC yn addo mwy o gyllid i raglenni Cymreig

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Tony Hall yn cael ei holi gan y pwyllgor diwylliant, y Gymraeg a chyfathrebu

Mae cyfarwyddwr cyffredinol y BBC, yr Arglwydd Tony Hall, wedi dweud wrth aelodau cynulliad y bydd unrhyw gyllido ychwanegol ar gyfer rhaglenni yng Nghymru yn cael ei gyhoeddi erbyn mis Mawrth 2017.

Fe wnaeth ei sylwadau wrth gael ei holi gan bwyllgor diwylliant y cynulliad.

Dywedodd ei fod yn deall rhwystredigaeth y pwyllgor am yr amser roedd hi'n gymryd i gynyddu'r gwariant ar raglenni teledu Saesneg sy'n adlewyrchu bywyd yng Nghymru.

Fe gyfeiriodd yr Arglwydd Hall gyntaf at y gostyngiad mewn rhaglenni dros y degawd diwethaf mewn araith yng Nghaerdydd ym mis Ebrill 2014.

Mewn trafodaeth a oedd yn bigog ar adegau, cyhuddodd yr aelod Llafur, Lee Waters yr Arglwydd Hall o lusgo traed ar y mater: "Gyda phob parch, rydych chi wedi bod yn gwneud sylwadau grymus ers peth amser erbyn hyn.

Disgrifiad o’r llun,
Mynegodd yr aelod cynulliad Lee Waters bryder am yr amser mae'n gymryd i roi arian ychwanegol i raglenni Saesneg sy'n adlewyrchu bywyd yng Nghymru

"Rydych wedi'n harwain i gredu eich bod chi'n deall, ac y byddwch yn gweithredu, ond mi fydd yn bum mlynedd cyn i chi wireddu hyn, ac yn y cyfamser rydych yn cyflwyno £9m o doriadau. Felly, gallwch ddeall ein pryder," meddai.

Wrth ymateb, dywedodd yr Arglwydd Hall: "Gallaf ddeall eich pryder yn iawn, gallaf ddeall eich rhwystredigaeth hefyd. Ond yr hyn rwy'n ddweud wrthoch chi yw y byddwn ni'n gweithredu, rwy' yn deall."

Ond dywedodd Mr Waters fod yr Arglwydd Hall wedi "methu â gweithredu" ar ôl adnabod y broblem ddwy flynedd yn ôl.

Mae disgwyl i siarter newydd, fydd yn amlinellu cyfrifoldebau a chylch gorchwyl y BBC am yr 11 mlynedd nesa, gael ei arwyddo'n ddiweddarach y mis hwn.

Bydd yn dod i rym y flwyddyn nesaf.

Ffynhonnell y llun, Patrick Olner
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Arglwydd Tony Hall ynghyd â Rhodri Talfan Davies wedi ymweld â gwaith adeiladu canolfan newydd BBC Cymru yng nghanol Caerdydd yn ystod ei ymweliad

Yn ddiweddar, cyhoeddodd BBC Cymru gynlluniau ailstrwythuro er mwyn arbed £9m erbyn 2022.

Cadarnhaodd yr Arglwydd Hall y bydd yn cadw at yr addewid i gynyddu'r gyllideb ar gyfer peth rhaglennu yng Nghymru, ond na fyddai'r cynlluniau'n cael eu cyhoeddi tan y gwanwyn y flwyddyn nesaf.

"Dim ond i Gymru y gwnes i ymrwymiad i ddarparu arian ychwanegol, a hynny ar gyfer rhaglenni Saesneg.

"Dydy'r setliad (ffi'r drwydded) ddim yn setliad o gyfoeth mawr. Rhaid i ni reoli'n harian yn ofalus iawn, ond y peth da yw bod yna beth sicrwydd am ein hariannu," meddai.