Achos Gordon Anglesea: Dim achos yn erbyn heddweision

Cyhoeddwyd

Ni fydd dau aelod o Heddlu Gogledd Cymru yn wynebu camau pellach yn dilyn ymchwiliad gan safonau proffesiynol y llu.

Roedd y ddau yn wynebu honiadau eu bod wedi methu ymchwilio i honiadau yn erbyn cyn-uwcharolygydd gyda Heddlu'r Gogledd, ac fe ddaeth yr honiadau i'r amlwg yn ystod yr achos llys.

Cafwyd y cyn-uwcharolygydd Gordon Anglesea yn euog o droseddau rhyw hanesyddol fis diwethaf.

Cafodd yr honiadau yn erbyn y ddau heddwas eu cyfeirio at dîm safonau proffesiynol y llu, ond dywedodd y Prif Gwnstabl Mark Polin bod yr ymchwiliad wedi darganfod "dim tystiolaeth o gamymddwyn".

Fe wnaeth ymchwilwyr Ymgyrch Pallial yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol ddarganfod bod un o ddioddefwyr Anglesea wedi pasio nodyn i heddweision yn 2002 yn dweud ei fod wedi bod yn cam-drin plant.

Ni fu unrhyw weithred bellach ar yr honiadau.

"Mae o wedi cael ei ymchwilio o safbwynt camymddwyn a does dim tystiolaeth o gamymddwyn wedi cael ei ddarganfod hyd yn hyn," meddai Mr Polin.

Bydd Anglesea, 79 oed, yn cael ei ddedfrydu yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Gwener.