Joanna Penberthy yw esgob newydd Tyddewi

Cyhoeddwyd

Joanna Penberthy yw esgob etholedig newydd Tyddewi - yr esgob benywaidd cyntaf i gael ei hethol yng Nghymru.

Mae aelodau'r Eglwys yng Nghymru wedi bod yn trafod ethol esgob newydd ers dydd Mawrth.

Daw'r penodiad yn dilyn ymddeoliad Wyn Evans fuodd wrth y llyw am wyth mlynedd.

Mae'r newyddion yn golygu mai Joanna Penberthy yw 129ain Esgob Tyddewi, esgobaeth sy'n cynnwys Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion.

Mae Joanna Penberthy yn 56 oed ac fe gafodd radd ym Mhrifysgol Caergrawnt.

Yn y gorffennol mae wedi bod yn ficer yn Sir Gâr ac yn Ganon Tyddewi rhwng 2007 a 2010.

Disgrifiad,
Dr Barry Morgan, Archesgob Cymru yn gwneud y cyhoeddiad

Mae'r siaradwraig Gymraeg hefyd wedi bod yn rheithor yn esgobaeth Abertawe ac Aberhonddu.

Roedd gan y 47 o aelodau o'r coleg etholiadol hyd at dridiau i wneud y penderfyniad.

Dr Barry Morgan, Archesgob Cymru wnaeth y cyhoeddiad a hynny trwy ddatgloi ac agor drws gorllewinol y Gadeirlan yn Nhyddewi.

Dywedodd ei bod wedi ei hethol "am fod ganddi ddoniau arbennig iawn" ac nid am ei bod hi'n fenyw: "Mae'n medru ymwneud â phobl, mae'n pregethu yn dda, mae'n dda gyda phlant.

"Mae wedi cael profiad eang, nid dim ond yn yr esgobaeth yma. Roedd hi'n ganon o'r esgobaeth yma ond hefyd tu allan i Gymru a hefyd mae wedi gweithio yn y dalaith."

Dywedodd hefyd y bydd hi'n "esgob i'r holl esgobaeth" ac yn "garismatig iawn".

"Fel mae'n digwydd, rwy'n nabod hi," meddai. "Rwy'n credu mai hi yw'r person iawn yn yr esgobaeth yma ac rwy jest yn ymfalchïo yn y ffaith fedrai gysegru hi cyn bod fi'n ymddeol mis Ionawr."

Roedd y bleidlais i ordeinio merched yn 2013 yn hanesyddol ond hefyd yn ddadleuol, ac mae'n bosib na fydd rhai offeiriaid yn barod i dderbyn ei gweinidogaeth Joanna Penberthy.

Yn yr achos hynny, medd yr Archesgob Barry Morgan, mae yna ganllawiau i'w dilyn lle y gall hi ofyn i esgob cadeiriol arall gamu i mewn i roi cymorth.

Disgrifiad,
Mae canllawiau i'w cael os na fydd offeiriaid yn barod i dderbyn gweinidogaeth Joanna Penberthy