Cau safle bwyd Merthyr Tudful: 350 o swyddi yn y fantol

Cyhoeddwyd

Mae cwmni bwyd wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar ddyfodol safle pacio bwyd yn ne Cymru, gan roi 350 o swyddi yn y fantol.

Bwriad cwmni 2 Sisters yw cau safle pacio bwyd St Merryn Foods ar stad ddiwydiannol Penygarnddu ym Merthyr Tudful a symud y gwaith i Loegr.

Dywedodd y cwmni bod "heriau difrifol" i'r sector cig yn y DU yn golygu bod safle pacio cig Merthyr "ddim yn gynaliadwy".

Dywedodd y cwmni nad oedd yn hawdd gwneud y penderfyniad, ond mai ymgynghori ar ddyfodol y safle "yw'r unig ffordd y gall ein busnes oroesi a ffynnu yn y dyfodol".

Ychwanegodd y cwmni y byddai'n ceisio lleihau colledion, ac nad yw'r penderfyniad yn effeithio ar ladd-dy'r cwmni yn y dref.

Dywedodd yr AS Gerald Jones bod cyfanswm o tua 1,000 o staff yn gweithio ar y safle.

"Mae'n gyflogwr mawr sydd wedi sefydlu yn yr ardal ac mae hon yn ergyd drom i'r gymuned leol os yw'r newid yn digwydd," meddai.

"Os ydych chi'n meddwl am Ferthyr Tudful a'r gymuned ehangach, rhai o'r ardaloedd difreintiedig, byddai colli gymaint â hyn o swyddi yn ergyd fawr."

Mae grŵp 2 Sisters wedi bod â safle ym Merthyr Tudful ers 1999.

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Ken Skates, bod y cyhoeddiad yn rhoi "rheswm sylweddol i boeni i'r staff" ar y safle.

Ychwanegodd y byddai'r llywodraeth yn gweithio gyda'r cwmni i leihau effaith y penderfyniad.

Mae undeb amaeth yr FUW hefyd wedi mynegi pryderon am y bygythiad i'r safle, gan ddweud y byddai ei gau yn ergyd drom i Gymru.