'Anghywir i wrthwynebu ffracio' medd cyn bennaeth elusen

  • Cyhoeddwyd
Safle ffracioFfynhonnell y llun, Getty Images

Mae cyn bennaeth Greenpeace yn y DU wedi dweud fod Llywodraeth Cymru yn gwneud camgymeriad drwy wrthwynebu ffracio ar gyfer nwy.

Dywed Stephen Tindale, pennaeth yr elusen rhwng 2000 a 2005, fod llosgi nwy yn hytrach na glo yn creu llai o allyriadau tŷ gwydr.

Dadl gwrthwynebwyr ffracio, sef pwmpio dŵr a chemegau i'r ddaear ar bwysedd uchel er mwyn rhyddhau nwy naturiol, yw fod y broses yn newidiol i'r amgylchedd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud wrth gynghorau i wrthod rhoi caniatâd cynllunio ar gyfer y broses.

Un o sawl opsiwn

Ond dywedodd Mr Tindale fod elusennau amgylcheddol yn anghywir i wrthwynebu.

"Rwy'n credu fod gwleidyddion yng Nghymru - fel nifer o wleidyddion yn Lloegr a'r Alban - yn ymateb i bwysau o fewn cymdeithas gan ddweud nad yw'n wleidyddol fanteisiol i ddadlau o blaid nwy siâl."

Mae Mr Tindale yn dadlau y byddai'n well defnyddio nwy o'r DU yn hytrach na dibynnu ar fewnforio o'r Dwyrain Canol.

"Nid ynni adnewyddol yw'r unig ateb," meddai.

"Maen nhw'n rhan allweddol o'r ateb, ond nid yr holl ateb ac felly mae angen bod ychydig yn llai amddiffynnol a dweud nid yw'n fater o ynni adnewyddol neu ynni niwclear, neu nwy yn hytrach na glo, mae pob un yn gywir.

"Mae angen bod yn llai ideolegaidd ac yn fwy pragmataidd."

Disgrifiad o’r llun,
Stephen Tindale: 'Angen bod yn bragmataidd'

Mae Mr Tindale wedi gweithio fel ymgynghorydd i dasglu'r DU ar nwy siâl, prosiect a gafodd ei ariannu gan y diwydiant nwy.

Yn eu maniffesto etholiadol fe wnaeth Llafur addo i barhau â'u gwrthwynebiad i ffracio.

Mae Plaid Cymru a'r Ceidwadwyr Cymreig hefyd yn gwrthwynebu ffracio, oni bai fod tystiolaeth ei fod yn ddiogel.

Trwyddedau

Fe fydd Mesur Cymru yn datganoli'r pŵer i Lywodraeth Cymru roi trwyddedau ar gyfer ffracio.

Ond eisoes mae gan Lywodraeth Cymru'r hawl i ddweud wrth awdurdodau lleol i wrthod rhoi caniatâd cynllunio ar gyfer safleoedd ffracio.

Does yna ddim safle ffracio yn y DU ar hyn o bryd ond fis diwethaf fe wnaeth Llywodraeth y DU roi caniatâd i gwmni ddechrau ar y gwaith yn Sir Gaerhirfryn.

Yng Nghymru, mae 14 o drwyddedau wedi eu caniatáu ar gyfer chwilio am nwy.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae ein safbwynt ar ffracio yng Nghymru yn eglur.

"Ym mis Mawrth fe wnaethom ymestyn y cyfarwyddyd i atal awdurdodau lleol rhag cymeradwyo ceisiadau cynlluniau ar gyfer gweithgareddau o'r fath, gan ddangos ein hymroddiad i barhau i wrthwynebu ffracio yng Nghymru."