Beirniadu ailddechrau cynllun pysgota cregyn bylchog

Cyhoeddwyd

Gallai cynlluniau i ailddechrau pysgota cregyn bylchog mewn ardal warchodedig arwain at dreillio "ar lefel ddiwydiannol", yn ôl y naturiaethwr Iolo Williams.

Daeth pysgota masnachol i ben ym Mae Ceredigion bum mlynedd yn ôl pan gafodd ei wneud yn Ardal Cadwraeth Arbennig.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo pysgota ar lefel cyfyngedig mewn ardaloedd penodol gyda thrwydded.

Ond mae'r cyflwynydd, Mr Williams yn dweud bod hyn yn "agor y drws i aredig gwaelod y môr ar lefel ddiwydiannol".

disgrifiad o’r llunCafodd Iolo Williams ei eni a'i fagu yng nghanolbarth Cymru

Ar ei dudalen Facebook, dywedodd: "Dydi hyn ddim yn cefnogi pysgodfeydd lleol, cynaliadwy.

"Mae hi'n warthus y gall Llywodraeth Cymru, sydd i fod i gael cynaliadwyedd wrth wraidd ei holl waith, ystyried agor ardal warchodedig i ddull mor ddinistriol o bysgota."

Mae Llywodraeth Cymru, wnaeth wrthod ymateb i sylwadau Mr Williams, wedi cymeradwyo ailddechrau pysgota cregyn bylchog unwaith y bydd deddfwriaeth mewn lle.

Daeth y penderfyniad ar ôl i astudiaeth dwy flynedd ddweud na fyddai pysgota ar lefel cyfyngedig mewn rhai ardaloedd yn cael unrhyw effaith niweidiol.