Galw am gynnig sicrwydd i gwmnïau Cymru wedi Brexit

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae Ken Skates eisiau i ffatri Ford ym Mhen-y-bont gael yr un sicrwydd a Nissan yn Sunderland

Dylai'r sicrwydd sydd wedi perswadio cwmni ceir Nissan i aros yn y DU gael ei gynnig hefyd i gwmnïau Cymru, yn ôl yr ysgrifennydd dros yr economi.

Mae Ken Skates wedi ysgrifennu at Ysgrifennydd Busnes y DU, Greg Clark i geisio cael "eglurder am union natur" yr addewid i Nissan.

Fe wnaeth Nissan ymrwymo i fuddsoddi yn ei ffatri yn Sunderland yn dilyn "cefnogaeth a sicrwydd" am ddyfodol y DU.

Dywedodd Mr Skates nad yw'n bosib delio â thermau Brexit ar "sail dameidiog, ffatri-wrth-ffatri".

Dywedodd Downing Street bod y trafodaethau â'r gwneuthurwr ceir o Japan wedi bod yn "agored ac onest", ond dywedodd Mr Clark wrth ASau ddydd Llun na fyddai'n cyhoeddi ei lythyr at Nissan am ei fod yn cynnwys manylion masnachol.

Yn ysgrifennu at Mr Clark, dywedodd Mr Skates: "O'r sylw yn y wasg, mae'n ymddangos bod Llywodraeth y DU wedi cynnig pecyn sylweddol o gefnogaeth i Nissan.

Ffynhonnell y llun, Reuters

"Byddwn yn croesawu manyldeb ac eglurder am union natur a lefel y cynnig sydd wedi'i gynnig.

"Byddwn hefyd yn croesawu eglurder am wneuthurwyr ceir Cymraeg a sut y gall diwydiannau eraill gael pecynnau tebyg o gefnogaeth a sut y byddai hyn yn cael ei ariannu."

Yn Nhŷ'r Cyffredin ddydd Llun, fe wnaeth AS Pen-y-bont ar Ogwr, Madeleine Moon ofyn i Mr Clarke os y bydd yn ceisio sicrhau cytundeb tebyg i berswadio cwmni Ford i aros yn ei hetholaeth hi.

Dywedodd yr ysgrifennydd busnes ei fod eisiau "cynnal ysbryd cystadleuol yr holl sector".

"Rydyn ni eisiau adeiladu ar y cryfderau sydd gennym ym mhob rhan o'r Deyrnas Unedig, gan gynnwys yn ei hetholaeth hi, fel y gall ffynnu yn y dyfodol," meddai.

Disgrifiad o’r llun, Mae Greg Clark wedi dweud na fydd yn cyhoeddi manylion yr addewidion i Nissan

Yn y cyfamser, mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi ymosod ar ymateb Llywodraeth y DU i'r refferendwm a masnach, gan ei alw'n "anhrefn llwyr".

Dywedodd wrth ACau yn ystod cwestiynau i'r prif weinidog ddydd Mawrth bod angen gwneud mwy na sicrhau bod un cwmni ceir yn aros yn y DU.

"Beth am ddur? Beth am y diwydiant aerofod? Beth am bob sector arall sy'n bwysig i economi Cymru?" meddai.

"Mae'n dangos agwedd bryderus, yn hytrach na strategaeth gynhwysfawr."