Cyn-bennaeth yn gwadu cymryd arian at ddibenion personol

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Wales News Service
disgrifiad o’r llunHelen Hopkins oedd prifathrawes gyntaf Ysgol Bro Siôn Cwilt

Mae cyn-bennaeth ysgol gynradd yng Ngheredigion wedi gwadu iddi gymryd arian gan yr ysgol at ddibenion personol, mewn gwrandawiad disgyblu yng Nghaerdydd.

Cafodd Helen Hopkins ei gwahardd o'i swydd fel pennaeth Ysgol Bro Siôn Cwilt yn Synod Inn ddwy flynedd yn ôl.

Mae Ms Hopkins wedi cyfaddef saith cyhuddiad, ond mae hi'n dadlau nad yw'r hyn a wnaeth gyfystyr ag ymddygiad proffesiynol annerbyniol.

Fe wnaeth Ms Hopkins gyfaddef cymryd arian oedd ar gyfer prynu cardiau Nadolig, llyfrau ac ar gyfer cynnal Eisteddfod yr ysgol, a gadael nodyn mewn blwch casglu arian yn dweud ei bod angen iddi dalu arian yn ôl.

Ond mae hi'n gwadu cymryd yr arian ar gyfer dibenion personol.

'Camddealltwriaeth'

Dywedodd Ms Hopkins ddydd Mawrth bod yr ymchwiliad i'w rheolaeth o'r ysgol o ganlyniad i "gamddealltwriaeth", a'i bod wedi cymryd yr arian ar gyfer Eisteddfod yr ysgol er mwyn ei gadw'n ddiogel.

Cafodd yr arian ei ddychwelyd, meddai wrth y gwrandawiad.

Ychwanegodd bod unrhyw arian oedd wedi cael ei gymryd a'i wario wedi mynd tuag at eitemau ar gyfer yr ysgol, fel compost, hadau neu fatris, ac nid ar gyfer defnydd personol.

Fe wnaeth Ms Hopkins gyfaddef ei bod wedi cymryd £100 o'r gronfa cardiau Nadolig, ond ei bod wedi gwneud hynny er mwyn talu blaendal ar gyfer cadair bren ar gyfer dosbarth y tu allan.

Dywedodd y cwnsler sy'n cyflwyno'r achos, Cadi Dewi mai'r tro cyntaf y gwnaeth ysgrifennydd yr ysgol glywed am y gadair oedd ar ôl iddi ofyn i Ms Hopkins am yr arian oedd ar goll.

Gofynnwyd pam nad oedd Ms Hopkins wedi gadael nodyn yn y blwch casglu arian yn dweud ei bod angen iddi dalu arian yn ôl, fel yr oedd hi wedi gwneud ar achlysuron arall.

Fe wnaeth hi gyfaddef y dylai hi fod wedi, ond gwadodd ei bod wedi cymryd yr arian ar gyfer ei defnydd ei hun a defnyddio'r gadair fel esgus.

'Dim hyfforddiant'

Clywodd y gwrandawiad ddydd Llun bod Ms Hopkins wedi methu â chynnal asesiadau cywir o athrawon na sicrhau bod cynorthwyydd dosbarth yn cael ei thalu yn gywir.

Dywedodd ddydd Mawrth nad oedd unrhyw un wedi ei chynghori ar reoli perfformiad, ac nad oedd yn ymwybodol o'r gofynion.

Ychwanegodd nad oedd hi wedi cael unrhyw gyngor na hyfforddiant ar dalu staff, a'i bod yn meddwl mai'r awdurdod addysg oedd yn gyfrifol am hynny.

Dywedodd Ms Dewi mai cyfrifoldeb Ms Hopkins oedd sicrhau ei bod yn ymwybodol o'r polisïau o arfarnu staff.

Yn ei hymateb, dywedodd Ms Hopkins nad oedd unrhyw hyfforddiant ar gael gan yr awdurdod addysg leol.

Cais gan gronfa

Clywodd y gwrandawiad hefyd bod Ms Hopkins wedi gwneud cais am arian o gronfa ymchwil addysgol i anfon ei phlant ei hun, oedd yn ddisgyblion yn yr ysgol, i Iwerddon yn 2012.

Fe wnaeth hi gydnabod nad oedd hawl ganddi i wneud hynny ond dywedodd nad oedd hi'n ymwybodol bod y costau ar gyfer ei phlant ei hun wedi eu cynnwys yn y cais.

Ychwanegodd ei bod yn meddwl bod y gost o £831 yn cynnwys costau teithio ar gyfer trip arall yn ogystal, ac na fyddai'r gost ar gyfer ei phlant ei hun wedi bod yn fwy na £130.

Mae Ms Hopkins yn gwadu ymddygiad proffesiynol annerbyniol a gweithredu yn anonest, ac mae'r gwrandawiad yn parhau.