Cerdd Dant 'ta tatŵ?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Beth Angell
Disgrifiad o’r llun,
A fydd Beth yn dysgu i beidio cario'r 'a' yn rhy hir ar ddiwedd y frawddeg?

Mae'r cyfarwyddwr teledu a'r ddigrifwraig Beth Angell yn cyfaddef bod ganddi freuddwyd. A'r freuddwyd honno ydy... canu Cerdd Dant.

Gyda Gŵyl Cerdd Dant 2016 yn cael ei chynnal ym Mhwllheli ar 12 Tachwedd, ai dyma ei chyfle i wireddu'r freuddwyd?

'Rhyw ddydd...'

Mae'n beth trendi iawn ar hyn o bryd i lunio rhestr fwced, sef rhestr o bethau yr hoffech eu cyflawni cyn ymadael â'r byd hwn.

Er nad ydw i wedi llunio rhestr o'r fath - gan nad ydw i cweit yn barod i wynebu'r ymadawiad eto - mae gen i restr o bethau yr hoffwn eu gwneud yn cyniwair yn 'y mhen ers blynyddoedd.

Dwi'n torri mol isho tatŵ ond ddim yn siŵr yn lle. Hoffwn ymweld â'r Grand Canyon ond mae cyfyngiadau ariannol yn fy rhwystro. A dwi'n d'eud ers blynyddoedd mod i isho canu mewn côr Cerdd Dant!

Dwi wedi bod yn gweithio fel cyfarwyddwr teledu yn yr Ŵyl Cerdd Dant ers bron i 10 mlynedd. Bob blwyddyn fyddai'n colli fy hun yn sain y cantorion sydd wedi meistroli'r dechneg hyfryd a'i dyrchafu i uchelfannau na alla' i 'mond breuddwydio amdanynt.

Ac mi ydw i'n 'breuddwydio amdanynt'. Dwi'n breuddwydio'n flynyddol y byddaf i, ryw ddiwrnod, yn canu Cerdd Dant.

Peidiwch â ngham-ddallt i. Dwi'n gwbl ymwybodol o'm cyfyngiadau. Mae'r ffaith nad ydw i'n hynod o gerddorol, na chwaith yn gantores benigamp, yn ogystal â'r ffaith bod chwanen efo ADHD yn gallu canolbwyntio'n hirach na fi, yn mynd i fod yn rhwystr i wireddu'r freuddwyd.

Ond, os dim byd arall, mi rydw i'n benderfynol ac mae hynna'n mynd â dyn yn bell.

'Dyma fy nghyfle'

CUT TO... Medi 2016. A finnau'n pori drwy Facebook daeth neges i'r sgrîn. Roedd Gwenan Gibbard am sefydlu côr lleol ar gyfer yr ŵyl ym Mhwllheli. "Haleliwia dyma fy nghyfle o'r diwedd," meddyliais.

Felly ar nos Fercher braf o Fedi dyma ddringo i'r car a theithio o Gaernarfon i Bwllheli i ymgynnull mewn festri yn y dref.

Na'i fod yn onest efo chi, mi oedd fy mol yn llawn glöynnod byw ac mi oedd 'na ysfa yna'i i droi am adref.

Ond gyda chyfaill yn cyd-deithio doedd ei heglu hi am adre' ddim yn opsiwn.

Disgrifiad o’r llun,
Rhyw ddydd, efallai y bydd Beth yn ymuno efo'r rhai sy'n 'Gwbod Eu Stwff'

Felly bu'n rhaid palu 'mlaen â'r daith gyda un neu'r llall ohonom yn gweiddi "be uffar 'da ni'n 'neud?" bob ryw ddwy filltir.

Wedi cyrraedd y festri cawsom ein synnu. Roedd hi'n llawn yno. Ac i ychwanegu at ein trallod daeth yn amlwg fod pawb arall yn 'Gwbod Eu Stwff'.

Doedd dim malu awyr. "Cerwch i eistedd gyda'ch lleisiau a dyma gopi o osodiad y bennill gyntaf," cyhoeddodd Gwenan. Tydw i erioed wedi teimlo cymaint allan o'n nyfnder yn fy mywyd.

"Ma 'na rywun yn fama yn treulio gormod o amser dros yr 'a' ar ddiwedd y llinell gyntaf," meddai wedyn a bu'n rhaid i fi gyfadde' mai fi oedd wrthi.

'Dychrynllyd'

I fod yn onest mi oedd yr holl brofiad yn ddychrynllyd braidd a 'mond unwaith o'n i 'di bod.

Ond mi oedd gen i ffydd yn fy hun. "Dwi'n siŵr neith o'i gyd 'glicio' ymhen cwpwl o wythnosau," meddyliais. Ond â bod yn onest mi oedd gena i fy amheuon.

Mi o'n i wedi ymuno â chôr o experts. Roeddan nhw'n sgrialu allan o'r orsaf Gerdd Dant tra mod i'n dal i chwilio am newid i brynu tocyn parcio.

Ond dwi ddim yn un sy'n rhoi'r gorau i bethau am ddim rheswm...

Cefais alwad ffôn y diwrnod wedyn yn cynnig gwaith ysgrifennu i mi ond bydde'n rhaid i mi fynychu cyfarfodydd pob nos Fercher. Yr un noson â'r ymarferion Cerdd Dant. Ond alla' i ddim gwrthod gwaith...

Felly byrhoedlog a dweud y lleiaf oedd fy ymwneud â'r byd Cerdd Dant. Ac, os dwi'n gwbl onest, efallai fod y côr yn lwcus mod i ddim wedi gallu ymuno.

Ond rhyw ddiwrnod mi wnâi. Rhyw ddiwrnod, mi ganaf mewn côr Cerdd Dant a chael croesi rhywbeth oddi ar y rhestr 'na.

Mae'n unai hynna, neu gael tatŵ!

Disgrifiad o’r llun,
Telynau'n tiwno yng Ngŵyl Cerdd Dant Porthcawl 2015

Gŵyl Cerdd Dant Llŷn ac Eifionydd - dydd Sadwrn 12 Tachwedd yn adeilad Plas Heli, Pwllheli.

Hefyd gan y BBC