Pump wedi'u harestio yn dilyn marwolaeth dyn yn Llanelli

Cyhoeddwyd

Mae pump o bobl wedi eu harestio yn dilyn marwolaeth dyn 35 oed yn Llanelli.

Cafodd y dyn ei ddarganfod yn anymwybodol mewn lôn ger Station Road am 14:30 ddydd Sul.

Er iddo gael ei gludo i'r ysbyty bu farw.

Mae Heddlu Dyfed Powys yn parhau i ymchwilio i amgylchiadau ei farwolaeth.