Angen £7.6m i adnewyddu ffermydd Cyngor Powys

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun, Fferm Cefn Cantref - un o 146 o ffermydd y cyngor

Fe allai'r gwaith adnewyddu ar ffermydd tenantiaid Cyngor Powys gostio hyd at £7.6m.

Mae arolygiadau wedi dangos fod "perygl iechyd a diogelwch sylweddol" i denantiaid ar y ffermydd.

Ar hyn o bryd, mae gan Gyngor Powys 146 o ffermydd tenant dros 11,400 o aceri'r sir.

Mae'r awdurdod wedi derbyn cyngor fod angen gwaith atgyweirio trydanol brys ar rai ffermydd, ynghyd ag adnewyddu hen rwydweithiau draenio a chael gwared ar asbestos.

Bydd y cyngor nawr yn penderfynu os bydd yn clustnodi £500,000 y flwyddyn ar gyfer y gwaith adnewyddu, sydd ddim i gyd yn dyngedfennol.

'Dirywio'

Mewn datganiad, dywedodd y cyngor: "Roedd pryder bod 'na ddiffyg buddsoddiad yn y stadau ers nifer o flynyddoedd a bod cyflwr adeiladau'r ffermydd yn dirywio.

"Mae goblygiadau posib diffyg gweithredu'n niferus, ac yn ymestyn o fethu denu ymgeiswyr newydd o safon i'r stadau, i farwolaeth, mewn achosion eithriadol."

Mae'r cyngor yn dweud fod asbestos ym mhob un o ffermydd y cyngor bron, ac mae'r eiddo yn "dangos arwyddion o ddilaminadu", sef y broses pan mae ffibrau peryglus yn cael eu rhyddhau.

Dywedodd yr arolygiadau hefyd y dylid cwblhau gwaith strwythurol gwerth £2.4m a gwaith trwsio to adeiladau gwerth £1.05m dros y ddwy flynedd nesaf.

Bydd dewis cyntaf y cyngor o sefydlu cyllideb gwerth £500,000 y flwyddyn i dalu am y gwaith adnewyddu'n cael ei drafod gan yr awdurdod yn ddiweddarach.