Llofruddiaeth Y Rhyl: Arestio dau ddyn arall

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Llun teulu

Mae dau ddyn arall wedi eu harestio mewn cysylltiad ag ymchwiliad i lofruddiaeth dyn yn Y Rhyl.

Bu farw Mark Roy Mason, oedd yn 48 oed ac yn dod o'r dref, yn dilyn digwyddiad mewn maes parcio tua 19:25 ar nos Iau 27 Hydref.

Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru bod y ddau ddyn sydd wedi eu harestio yn dod o du allan i'r ardal ac mae'r ddau yn y ddalfa yn Llanelwy.

Mae pedwar dyn bellach yn y ddalfa mewn cysylltiad â'r ymchwiliad.

Mae dau berson arall oedd wedi eu harestio wedi cael eu rhyddhau ar fechnïaeth yr heddlu.

Ymholiadau

Dywedodd y Ditectif Uwch Arolygydd Jason Devonport: "Mae ein hymholiadau'n parhau ac rydym yn awyddus iawn i glywed gan gymuned Y Rhyl a'r ardal gyfagos.

"Rydym yn gwybod fod Mr Mark Mason wedi dioddef ymosodiad tra roedd mewn cerbyd Renault Kangoo, gyda phlatiau adnabod X213 HHN.

"Cafodd y Kangoo ei ddilyn ar hyd Ffordd Las gan BMW X1 du, cyn iddo ei ddilyn i faes parcio Home Bargains.

"Rydym yn awyddus i glywed gan unrhyw un sydd gyda gwybodaeth am symudiadau'r BMW X1."

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod U163736, neu mae modd ffonio Taclo'r Taclau ar 0800 555 111.