Galw am fwy o hyfforddiant iechyd meddwl i feddygon

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Mae ystadegau newydd gan Mind Cymru yn awgrymu nad oes digon o feddygon teulu a nyrsys yn cael hyfforddiant ar iechyd meddwl.

Mae ffigyrau'r elusen yn dangos, ar gyfartaledd, bod llai na 45% o feddygon teulu dan hyfforddiant wedi cyflawni hyfforddiant mewn gwasanaeth iechyd meddwl yng Nghymru.

Yn 2015, dim ond 46% o feddygon teulu dan hyfforddiant oedd wedi gweithio yn yr adran seiciatreg yng Nghymru a Lloegr, sef yr unig adran sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl.

Dywedodd yr elusen bod hyn er yr amcangyfrif bod traean o apwyntiadau meddygon teulu yn ymwneud ag iechyd meddwl.

42% heb hyfforddiant

Mae ffigyrau'r elusen yn awgrymu bod mwy na 82% o nyrsys yn credu nad ydyn nhw wedi cael eu paratoi i ddelio gyda'r agweddau o iechyd meddwl maen nhw'n gyfrifol amdanynt.

Dywedodd 42% nad ydyn nhw wedi derbyn unrhyw hyfforddiant iechyd meddwl.

Mae adroddiad Mind yn galw ar y llywodraeth i sicrhau bod holl feddygon teulu a nyrsys practis yn derbyn hyfforddiant iechyd meddwl cynhwysfawr a pherthnasol.

Ffynhonnell y llun, Science Photo Library
Disgrifiad o’r llun, Dywedodd 42% o nyrsys nad ydyn nhw wedi derbyn unrhyw hyfforddiant iechyd meddwl

Dywedodd Cyfarwyddwr Mind Cymru, Sara Moseley: "I'r mwyafrif, y feddygfa leol yw'r lle cyntaf 'da ni'n mynd pan fyddwn ni'n sâl, boed hynny'n ymwneud â'n hiechyd corfforol neu feddyliol.

"Mae cynnal hyfforddiant iechyd meddwl i weithwyr gofal cynradd yn helpu sicrhau eu bod â'r wybodaeth a'r hyder i gynnal cefnogaeth iechyd meddwl o ansawdd uchel i'r cleifion sy'n dioddef."

Ychwanegodd: "Bydd cynnal rhagor o hyfforddiant yn helpu'r cleifion i gael y canlyniadau gorau posib, yn ogystal â lleddfu'r pwysau ar feddygon teulu, nyrsys practis a rhannau eraill o'r system iechyd."

'Rhan hanfodol o'r swydd'

Dywedodd Kathryn Yates, Arweinydd Proffesiynol am Ofal Primaidd a Chymunedol o'r Coleg Nyrsio Brenhinol: "Mae problemau iechyd meddwl yn cyfrif am ran fawr o'r galw am wasanaethau cynradd a chymunedol, ond nid yw'n cael ei adlewyrchu yn yr hyfforddiant.

"Dylai holl weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol ystyried iechyd meddwl fel rhan hanfodol o'u swydd, o annog pobl i siarad a chwilio am gymorth i gefnogi teuluoedd a'u cadw'n hapus yn y cartref."

Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Dywedodd Chris Bryant, sy'n gweithio fel meddyg teulu: "Mae iechyd corfforol, iechyd meddyliol a lles i gyd wedi'u cysylltu. Mae'n anghywir bod fy hyfforddiant yn ddiffyg pwyslais ar iechyd meddwl.

"Yn aml, mae'n gallu teimlo fel tasg amhosib i helpu rhywun o fewn apwyntiad 10 munud, ac mae'n galetach eto pan dy'ch chi'n gwybod beth fydd efallai'n helpu, ond mae cyfyngiadau ar yr hyn dy'ch chi'n gallu ei gynnig."

Ychwanegodd: "Gall pryderon fel hyn effeithio ar ein hapusrwydd ni yn y swydd, a gwthio ni tuag at broblemau iechyd meddwl ein hun.

"Mae angen pwyslais mwy ar hybu iechyd meddwl da ymhlith ein cleifion a'n gilydd."