Datgelu safleoedd posib i deithwyr ym Machynlleth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Dyw'r safle presennol ddim yn bell o ganol tref Machynlleth

Cafodd rhai o'r lleoliadau posib ar gyfer safle teithwyr newydd ym Machynlleth eu datgelu mewn cyfarfod tanllyd nos Lun.

Ehangu'r safle presennol ym maes parcio'r fynwent ar Ffordd y Drenewydd yw'r opsiwn y mae Cyngor Powys yn ei ffafrio.

Mae'r awdurdodau yn gobeithio ychwanegu pum uned arall ar y safle, gyda lle i ddau deulu ar bob uned.

Ond dywedodd rhai cynghorwyr tref eu bod wedi'u siomi nad oedden nhw wedi cael gwybod ynghynt am y safleoedd sy'n cael eu hystyried.

Yn ôl y Cynghorydd Gareth Jones, mae'r amseru'n golygu bod "y cyfnod ymgynghori yn ddiwerth".

Yn y cyfarfod, fe wnaeth Cyngor Powys ddatgelu tri allan o'r wyth safle sy'n cael eu hystyried.

Byddai ehangu'r safle presennol yn golygu defnyddio gorlifdir ar lannau'r Afon Dyfi.

Does dim llifogydd wedi bod yn yr ardal ers rhai blynyddoedd ac mae'r cyngor yn gobeithio newid ffiniau'r gorlifdir yn dilyn arolwg.

Datgelodd Cyngor Powys hefyd y byddai ardal cyfyngiad cyflymder 40mya yn cael ei ymestyn at fynedfa newydd y safle teithwyr - agwedd o'r cynlluniau gafodd groeso gan gynghorwyr tref Machynlleth.