Parhau i drafod ethol Esgob Tyddewi am ail ddiwrnod

Cyhoeddwyd

Bydd aelodau'r Eglwys yng Nghymru yn parhau i drafod ethol esgob newydd ar gyfer Tyddewi ddydd Mercher, ar ôl diwrnod o drafod ddydd Mawrth.

Mae coleg o 47 o bobl o bob rhan o Gymru, gan gynnwys holl esgobion y wlad, yn cwrdd i enwebu a phleidleisio ar restr gyfrinachol o ymgeiswyr.

Daw'r etholiad yn dilyn ymddeoliad Wyn Evans, a wasanaethodd fel Esgob Tyddewi am wyth mlynedd.

Dyma fydd y tro cyntaf i'r Eglwys yng Nghymru ddewis esgob newydd ers i'r corff llywodraethol gymeradwyo esgobion benywaidd.

Yr esgob newydd fydd 129fed Esgob Tyddewi, esgobaeth sy'n cynnwys Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion.

Bydd drysau cadeirlan dan glo am hyd at dridiau wrth i'r coleg etholiadol wneud penderfyniad.

Unwaith y gwneir penderfyniad, bydd Dr Barry Morgan, Archesgob Cymru, yn datgloi ac agor drws gorllewinol y Gadeirlan ac yn cyhoeddi enw'r darpar esgob.

disgrifiad o’r llunArchesgob Cymru fydd yn datgelu pwy fydd yr esgob newydd

Mae'r coleg etholiadol yn cynnwys cynrychiolwyr o bob un o'r chwech esgobaeth yng Nghymru. Cynrychiolir yr esgobaeth "gartref" gan chwech o leygion a chwech o glerigwyr, a'r pum esgobaeth arall gan dri o leygion a thri chlerig yr un, ynghyd â'r pum esgob arall.

Os yw'r coleg yn methu gwneud penderfyniad o fewn tri diwrnod, fe fydd y penderfyniad yn mynd i Fainc yr Esgobion.

Unwaith y bydd esgob yn cael ei ethol, bydd ganddo ef neu hi hyd at 28 diwrnod i dderbyn y swydd.

Os yw'n derbyn, caiff yr etholiad ei gadarnhau'n ffurfiol a bydd yr esgob yn cael ei gysegru ar 21 Ionawr yng Nghadeirlan Llandaf, sef sedd Archesgob Cymru.