Y cysylltiad Cymreig

Dyma i chi gwis 'chydig yn wahanol yr wythnos hon.

Mae'r tri llun ymhob sgwâr yn help (i fod!) i ddarganfod pwy yw'r Cymro neu'r Gymraes sy'n cuddio tu ôl i'r marc cwestiwn... Pob lwc!


Ydych chi'n mynd i daro'r nodyn cywir? Pwy yw hi?


Roedd hwn ar frys i daro cefn y rhwyd. Pwy yw e?


Ar ôl dysgu actio yn Theatr Ieuenctid Clwyd, cafodd hon swydd mewn archfarchnad. Pwy yw hi?


Mae gan y gŵr hwn gariad mawr at ei filltir sgwar. Pwy yw e?


Un o'n llenorion amlycaf. Pwy yw e?


Cymro Cymraeg o'r gorllewin fu'n rhan o chwyldro mawr y 60au. Pwy yw e?