Rhybudd melyn am niwl Calan Gaea'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Annette Wilkins

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn am niwl trwchus dros rannau o Gymru nos Lun a bore Mawrth.

Fe ddywed y rhybudd y bydd niwl yn ffurfio gyda'r nos, ac y bydd yn debygol o gael effaith ar drafnidiaeth.

Mae'r rhybudd mewn grym o 19:00 nos Lun, 31 Hydref tan 10:00 fore Mawrth, 1 Tachwedd.

Fe fydd mewn grym dros siroedd Powys, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-nedd Port Talbot, Abertawe, Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Rhondda Cynon Taf, Casnewydd, Torfaen, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Bro Morgannwg, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.