Llywodraeth Cymru'n colli £494,000 o fenthyciad i westy

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Jeremy Bolwell

Dim ond £5,000 o fenthyciad gwerth £500,000 gan Lywodraeth Cymru i westy aeth i ddwylo'r gweinyddwyr fydd yn cael ei hawlio'n ôl meddai'r Ysgrifennydd dros yr Economi.

Fe wnaeth Castell Rhuthun dderbyn y benthyciad yn 2012 i ariannu gwelliannau.

Dywedodd y Ceidwadwyr bod yn arian wedi cael ei "wastraffu", ond mae Ken Skates yn mynnu bod y busnes wedi bod yn gwella pan gafodd y cais ei wneud.

Cafodd y gwesty ei werthu ac mae'n parhau i weithredu gan gwmni arall.

Dywedodd Mr Skates wrth arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies mewn ymateb i gwestiwn ysgrifenedig bod Castell Rhuthun wedi derbyn £500,000 ym mis Ionawr 2012 cyn mynd i ddwylo'r gweinyddwyr ym mis Mehefin 2014.

Flwyddyn yn ddiweddarach, fe wnaeth Llywodraeth Cymru dderbyn £5,469 gan y gweinyddwyr, yn ôl Mr Skates.

"Nid yw'n bosib adennill mwy am fod y cwmni dan sylw wedi mynd i ddwylo'r gweinyddwyr," meddai.

"Ond mae'r gwesty yn parhau i weithredu fel sefydliad pedair seren, gan wneud cyfraniad pwysig i'r economi lleol."

'Blaenoriaeth strategol'

Dywedodd yr Ysgrifennydd Parhaol, Sir Derek Jones wrth bwyllgor y Cynulliad yn gynharach eleni na chafodd targedau swyddi oedd yn rhan o feini prawf y benthyciad eu cyrraedd.

Yn ôl llefarydd y Ceidwadwyr Cymreig ar dwristiaeth, Russell George: "Mae hyn unwaith eto yn esiampl o arian yn cael ei wastraffu heb lawer o ystyriaeth o'r canlyniadau neu'r peryglon o fuddsoddi mewn busnes sydd ar fin mynd i ddwylo'r gweinyddwyr."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae buddsoddi mewn gwestai o safon uchel yn flaenoriaeth strategol o ran twristiaeth ac mae'r gwesty'n parhau i fasnachu, gan gefnogi'r economi lleol a'r gadwyn gyflenwi."